Indrek Kald • 16. jaanuar 2013 kell 12:16

Tartu eelarvesse laekus mullu 109 miljonit eurot

Eelmisel aastal laekus Tartu linna eelarvesse 109 miljonit eurot. Suurimaks tuluallikaks oli üksikisiku tulumaks, mis moodustab üle poole kõikidest põhitegevuse tuludest.

Füüsilise isiku tulumaksu laekus võrreldes varasema aastaga ligi viis protsenti rohkem, kokku 49,2 miljonit eurot ehk 101% eelarvest.

Põhitegevuse tulusid laekus 96,1 miljonit eurot ehk 101% eelarvest, maksutulusid 50,9 miljonit eurot ehk 101% eelarvest. Maamaksu laekus 0,9 miljonit eurot ehk 99,8% ning kohalikke makse 0,8 miljonit eurot ehk 106,5% eelarvest.

Põhitegevuse toetusi laekus 31,1 miljonit eurot (sh 22 mln riigi tasandusfondist) ehk 100% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist saadi 13,5 miljonit eurot ehk 102% eelarvest ning muid tulusid laekus 606 000 eurot.

Võrreldes 2011. aastaga olid põhitegevuse tulud 4,2 miljonit eurot ehk 5% suuremad. Üle poole kasvust tulenes füüsilise isiku tulumaksu laekumise suurenemisest.

Põhitegevuse kulud olid 87,5 miljonit eurot ehk 98% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas, mis moodustavad üle poole kogukuludest. Põhitegevuse kulud kasvasid 2011. aastaga võrreldes 5%.

Mullu investeeriti 25,2 miljonit eurot ehk 64% investeeringute eelarvest. Madalat täitmist põhjustas eelkõige Tartu Idaringtee ehitus, mille tööde käivitumine võttis kavandatust rohkem aega. Idaringtee esimese kahe ehitusala maksumus kokku on 45 miljonit eurot, millest 85% tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt, ülejäänud raha Tartu linna eelarvest. Ehituse  valmimistähtaeg on 2015. aasta aprillis.

Muudest investeerimisobjektidest on rahaliselt suurim Tartu kutsehariduskeskuse autoerialade õppetöökoja rajamine. Heitkoguse ühikute (CO2) müügi vahenditest finantseeriti investeeringuid kuue miljoni euro ulatuses. Saastekvootide raha eest tehti remondi- ja soojustustöid viies Tartu koolihoones ja kuues lasteaias.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes aasta lõpuks 5,2 miljonit eurot.

Hetkel kuum