Anu Jõgi • 11. märts 2013 kell 8:34

Töötuid tuli juurde

Veebruaris registreeritud töötute arv suurenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 43 871 inimest ehk 6,7% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas töötukassa.

Veebruaris registreeris end töötukassas 6211 uut töötut ja töötukassa abiga sai tööle või alustas ettevõtlusega 2831 inimest.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr Valgamaal (12,2%) ja Ida-Virumaal (11,8%) ning madalaim Tartumaal (4,7%) ja Viljandimaal (5,1%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (21%), lihttöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Töötukassa maksis veebruaris töötuskindlustushüvitist 11 338 inimesele ehk 24% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 340 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligi 3,3 miljonit eurot. Ligikaudu 102 euro suurust töötutoetust sai veebruaris 9216 inimest ehk 19% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa veebruaris 510 inimesele. Keskmine veebruaris määratud hüvitis oli 1 472 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 738 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa veebruaris 35 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1602 eurot ning hüvitisteks maksti veebruaris üle 216 000 euro.

Hetkel kuum