Laura Mallene • 18. märts 2013 kell 15:10

IMF on Eestiga rahul  

Eesti on saavutanud tasakaalu ja naasnud jätkusuutlikku majanduskasvu, märkis IMFi delegatsiooni juht Alexander Hoffmaister.

IMFi hinnangul on Eesti taastumine kriisist võtnud sisse kindla suuna. Inflatsioon on leevenenud ja kasv on naasnud jätkusuutlikku majanduskasvu. Samas aeglustub 2013. aasta majanduskasv tõenäoliselt 3 protsendi peale.

IMF leidis,  Eesti peaks toetama raskelt kätte võideldud fiskaal- ja finantsstabiilsust ning säilitama konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive toetamiseks.

IMFi aruandest selgus, et 2013. aasta väljavaated riskide osas on pigem väiksemapoolsed. Olemasolevad riskid tulenevad peamiselt aeglasest majanduskasvust euroalal. Kaks kolmandikku Eesti ekspordist läheb Euroopa Liitu, euroala majanduse taastumise aeglustumine võib aeglustada ka eksporti ning nõrgestada tööturgu, vähendada leibkonna võimet maksta laenu ja potentsiaalselt kahjustada panga varade kvaliteeti.

Muuhulgas soovitas IMF kaitsta oma välist konkurentsivõimet, lahendada tööturu oskuste mittevastavuse probleem ning kiirendada inimkapitali akumulatsiooni. Tööhõive suurendamine ekspordiga seotud tegevusaladel on toetanud vahendite ümberjaotamist avatud sektoris ja vähendab järsult tööpuudust.

5. märtsist 18. märtsini oli Eestis iga-aastasel külaskäigul Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon, kes arutas riigi ja erasektori esindajatega Eesti majanduspoliitilist olukorda.

Poolteist nädalat kestva visiidi ajal kohtusid valuutafondi esindajad valitsuse ja Riigikogu liikmetega, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni juhtide ja analüütikutega, nii kommertspankade kui ka eraettevõtete juhtide ja majandusanalüütikutega ning mitmete ametite esindajatega.Visiidi kokkuvõtte esitas IMFi neljaliikmelise delegatsiooni juht Alexander Hoffmaister esmaspäeval, 18. märtsil.

 

Hetkel kuum