Rivo Sarapik • 18. aprill 2013 kell 9:33

Riigikogu kiitis heaks Küprose aitamise

Riigikogu kiitis täna 54 poolthäälega heaks Küprose abistamiseks vajaliku memorandumi kava.

Vastu oli 21 saadikut.

Memorandumi kavand näeb ette kuni 10 miljardi euro suuruse finantsabi andmise Küprosele, millest Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) kanda jääb 9 miljardit ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kanda 1 miljard eurot.

Abinõude toel peaks riigi võlakoormus langema 2020. aastaks jätkusuutlikule tasemele ehk 102-104%-ni SKTst. Kodumaise pangandussektori maht aga kahanema Euroopa Liidu keskmisele tasemele, mis on ca 3,5 kordne SKT.

Abiprogrammi peamised eesmärgid on taastada riigi pangandussektori usaldusväärsus ning hoiustajate ja turu kindlustunne finantsasutuste vastu. Samuti jätkata käimasolevat eelarve konsolideerimise protsessi viies ellu struktuursed reformid, et toetada riigi majanduse konkurentsivõimet ning jätkusuutlikku ja tasakaalustatud kasvu. 

Vastastikuse mõistmise memorandumi Küprose programmi põhitingimused otsustatakse ESMi juhatajate nõukogus 24. aprillil.

Hetkel kuum