Indrek Kald • 17. mai 2013 kell 8:29

Keskkonnaühendused taunivad muudatusi arengukavas

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis täna märgukirja põllumajandus- ja keskkonnaministreile, taunides maaelu arengukava 2014–20 ettevalmistamisel ekspertide tööpanuse põhjendamatut kõrvale heitmist.

EKO on sügavalt nördinud arengukavas erinevate ekspertide tehtud suure tööpanuse ühepoolsest ja põhjendamatust kõrvale heitmisest põllumajandusministeeriumi poolt. Mullu ja tänavu tegid töörühmad – kus olid esindatud väga erinevad osapooled (sh keskkonnaühendused, põllumajandustootjad ja riigiasutused) – põhjalikku tööd põllumajandusliku keskkonnatoetuse valitavate tegevuste ettevalmistamiseks.

Nimetatud tegevustest loobumist viimasel hetkel võib pidada töörühmades osalenute otseseks petmiseks. EKO ei saa kuidagi nõustuda, et kõnealust otsust esitatakse Natura 2000 toetuse rahastamise paratamatu hinnana, teatas EKO koordinaator Daniel Juhhov.

Olles teadlikud arengukava 2014–20 pingelisest eelarvest on EKO teinud sisulisi ettepanekuid olukorra lahendamiseks nii kohtumistel põllumajandusministeeriumis, töögruppides kui ka kirjalikult oma seisukohti esitades. Kui põllumajandusministeerium leiab jätkuvalt, et varem töörühmades kokku lepitud meetmeid ei rakendata, peab EKO vajalikuks ennast kogu arengukava protsessist taandada, sest kogu EKO poolne tööpanus on osutunud asjatuks, teatas keskkonnaühenduste koda.

EKO on avalikes huvides tegutsevate keskkonnaorganisatsioonide koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine, Säästva Eesti Instituut, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.

Hetkel kuum