26. mai 2013 kell 21:00

Asju aeti kõige kõrgemal tasemel

Ivo Parbuse ja Elmar Sepa kriminaalasja kohtutoimikust selgub, et Tallinna Farmaatsiatehase detailplaneeringu lisamisega kõrghoonete teemaplaneeringusse tegeles mitu mõjukat Keskerakonna liiget, nende seas ka erakonna esimees ja linnapea Edgar Savisaar.

Tallinna linnaplaneerimisameti endine juhataja Toomas Õispuu rääkis kohtus tunnistusi andes, et Tondi ja Seebi tänava ala detailplaneeringu kaasamine kõrghoonete paiknemise teemaplaneeringusse oli linnapea soov. Varem kapos toimunud ülekuulamisel märkis Õispuu, et üks tema alluv küsis 2007. aasta lõpus, kas on põhjendatud Parbuse huvi ühe detailplaneeringu vastu. Õispuu küsis siis seda abilinnapealt Taavi Aasalt ning sai kinnituse, et Parbuse huvi oli põhjendatud.

“Ivo Parbus on minu poole korduvalt pöördunud palvetega seoses ehituslubade menetlustega. Neid pöördumisi on Parbus minule põhjendanud kui abilinnapea või linnapea korraldusi Tallinna linna huvides,” rääkis ülekuulamisel ka linnaplaneerimisameti ehitusjärelevalve toonane direktor Rain Seier.

Kuid kohtutoimikust selgub, et vähemalt farmaatsiatehase planeeringutel hoidis aktiivselt silma peal ka 2007. aasta kevadel riigikogusse valitud Lauri Laasi.

“Tallinna Farmaatsiatehases toimunud koosolekutel osalesid vahetevahel ka Lauri Laasi ja Tõnis Bittman. Nad aitasid arutada detailplaneeringu menetlusküsimusi (mida, kust tellida, kellele teha esitlusi). Mina täpselt ei tea, mis nende funktsioon oli,” vastas detailplaneeringut koostanud OÜ Planeerimisbüroo Dialoog  juhatuse liige kaitsepolitsei uurija küsimusele, kes peale farmaatsiatehase esindajate olid veel seotud detailplaneeringu koostamisega.

Mäletatavasti kandis Tallinna Farmaatsiatehas 2007. aasta augusti alguses pool miljonit krooni Keskerakonna mõjukate poliitikute juhitava sihtasutuse Jüri Vilmsi Sihtkapital kontole. Sihtasutust juhtis Elmar Sepp ja see andis välja ajalehti Kesknädal ja Vesti Dnja.

Juba mõni kuu pärast ülekannet loobus Tallinna linnaplaneerimise amet oma varasemast seisukohast, mis ei lubanud rajada farmaatsiatehasel enda kinnistule kõrghooneid.

Suhtumine pöördus 180 kraadi. Veel 2005. aasta juunis oli Kristiine linnaosavalitsuse halduskogu ühel seisukohal: Kristiine on aedlinn ja sinna kõrghoonete planeerimine pole mõeldav!

Mingil põhjusel see arusaam pooleteise aastaga muutus ja 2006. aasta viimastel päevadel saatis Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb abilinnapea Kalev Kallole ettepaneku lülitada lätlastele kuuluva Tallinna Farmaatsiatehase krunt kümne kõrghoonete piirkonna sekka. See oli ajal, kui iga lugupeetud arendaja soovis endast maamärki maha jätta ning kõrghoonete rajamiseks tuli soove uksest ja aknast sisse. Enamik neist sai aga eitava vastuse.

Sepp ja Parbus rääkisid kaks päeva enne Äripäevas 2008. aasta septembris ilmunud lugu farmaatsiatehase planeeringute ja Jüri Vilmsi Sihtkapitali seostest, et linnapea Savisaar on kohkunud ja abilinnapea Aas tunneb end ebamugavalt.

Pistiseandmine sai karistuse. Tallinna Farmaatsiatehas ja ettevõtte juhatuse liige Raivo Unt mõisteti süüdi pistise andmises. Jüri Vilmsi Sihtkapital ja juhatuse liige Elmar Sepp mõisteti süüdi pistise andmisele kihutamises ja sellele kaasa aitamises. Unti karistati ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, millest kohe tuli ära kanda kolm kuud. Seppa karistati kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, millest ta pidi kohe ära kandma viis kuud. Tallinna Farmaatsiatehas ja Jüri Vilmsi Sihtkapital said rahalise karistuse, kumbki 200 000 eurot.

Reedel Vilniuses lähetusel viibinud Savisaarelt kommentaari saada ei õnnestunud. Samuti ei võtnud telefoni abilinnapea Taavi Aas.

Laasi: Ma ei ole Jeesus Kristus, miks ma peaksin vabandama

Tallinna Farmaatsiatehase detailplaneeringu vastu aktiivset huvi üles näidanud Lauri Laasi sõnul on see huvi poliitiku puhul loomulik. Parbuse ja Sepa tegemiste pärast Laasi vabandada ei soovinud, sest ta ei ole Jee­sus Kristus, kes võtab kõik patud enda kanda.

Te olete riigikogu liige, miks Te ühe erafirma detailplaneeringu menetlusküsimustega tegelesite? Esiteks on sellest nii palju aega möödas. Teiseks, ma pole seda tunnistust lugenud. Ma tahaks sellega kõigepealt tutvuda, siis ma saaks natuke laiemalt rääkida.Aga võib-olla tõesti ma pidasin vajalikuks ennast kursis hoida sellega, sest ma olen ikkagi Kristiine linnaosa endine vanem ja ka halduskogu liige. Olen ka Kristiine linnaosast riigikokku valitud. Ma tean, et seal ümbruskonna inimestel oli küsimusi selle kohta, võib-olla ma siis sellepärast viisin kurssi ennast planeeringuga. Ma arvan, et see on tavapärane, et kandidaat peab oma ringkonna asjadega kursis olema.

Käisite just Tallinna Farmaatsiatehases toimunud koosolekutel? Seda ma küll ei julge öelda, millistel koosolekutel ma olin.Võib-olla ma olin kusagil avalikul arutelul, äkki on seda silmas peetud. Sest arutelud seal olid, need olid päris ägedad. Rahvas kogunes, arutati seda asja. See on loomulik.

Mismoodi Teie abi konkreetselt välja nägi? Ei, mingit abi küll ei ole olnud. Selle kohta ei oska ma mitte midagi öelda.

Kas Teid kaposse tunnistusi andma kutsuti? Ei, seoses selle asjaga küll mitte. Mind on küll hiljem kutsutud, aga sellega olete ilmselt kursis. (Laasit ja Priit Toobalit kahtlustatakse Ivor Onksioni kihutamises Hannes Rummi kirjavahetuse vargusele – toim)

Parbuse ja Sepa asjas jõustus hiljuti kohtuotsus, milline on Teie arvamus nende tegevusest? Kohtuotsuse kohta ma ei avaldaks mingit arvamust.

Aga eetilisuse vaatevinklist vaadatuna Teil ju mingi arvamus ikka on? No mis ma oskan öelda, korruptsioon on paha.

Taunite nende tegevust? Jah. Ma taunin kõike, mis seondub korruptsiooniga. Mina olen püüdnud oma asju läbipaistvalt ajada. Ma soovitan seda kõigile teistele. Samas ma ei kiirustaks kive mainitud härrasmeeste poole loopima. Ma ütlen, et see on kohtu otsus ja see on lõplik. Mis siin enam kommenteerida.

Kas Keskerakonna  ja Tallinna linna juhtidel oleks nüüd põhjust vabandada Parbuse ja Sepa tegevuse pärast? Ma arvan, et igaüks vastutab oma tegevuse eest ise ja keegi ei pea kellegi kolmanda isiku tegevuse pärast vabandama.

Kuigi vastutuse liin läheb ülespoole? Nii nagu ministrid vastutavad oma haldusalas toimunud asjade eest, nii …(katkestab küsimuse) Ega ikka ei vastuta! Näete ise, mille eest Juhan Parts vastutab. Mitte millegi eest ei vastuta. Kas tema vastutab, et maanteeametis oli korruptsioon? Ei vastutanud ju! Kas Ken-Marti Vaher vastutas elamislubade skandaali eest? Ei vastutanud.

Aga ometigi te ju nõuate neilt vastutamist? Noh …, see oleks nagu loomulik.

Võib-olla oleks siis mõistlik vastutuse võtmisel enda poolt esimene samm teha? Ma ei ole linna juht, ma ei saa seda öelda, kes seal peab vabandama ja kes ei pea. Ministrite kohta saan ma sõna võtta, sest ministrid on meie alluvad, parlamendi alluvad.

Kas Teie oleksite valmis Parbuse ja Sepa tegevuse pärast vabandama? Sama hästi küsiksin ma teie käest, kas teie oleksite valmis vabandama. See puudutab mind sama palju kui teid.

Mina ei ole Keskerakonna liige. Ma arvan, et me ei saa kolmandate isikute eest vabandada. Ma leian, et ei ole põhjust vabandada. Isikud on ise oma karistused kätte saanud ja kohus on oma otsuse teinud.

Mina leian, et vabandamine ei võta tükki küljest? Miks mina peaksin vabandama?

Poliitiline kultuur võiks sinnamaani jõuda, et poliitikul ei ole tõrget ega häbi vabandada. Vaadake, kui mina kunagi juhtusin mobiiltelefoniga autoroolis rääkima ja sellest tehti pilti, siis ma vabandasin. Ma ise eksisin ja ma võtsin selle omaks ja vabandasin. Kui ma mingisuguse sigadusega peaksin veel hakkama saama, siis ma loomulikult vabandan. Ma ei ole Jeesus Kristus, kes võtab kõik patud enda kanda. See ei puutu minusse, miks ma peaks vabandama.

Mis tundeid Teis tekitas farmaatsiatehase uurimise alla sattumine? No keda see rõõmustaks ..., keda see rõõmustaks?

Hetkel kuum