Ave Lepik • 27. mai 2013 kell 9:41

Tallinna lisaeelarve läheb kolmandale lugemisele

Täna koguneb erakorraliselt Tallinna linnavolikogu, et võtta vastu lisaeelarve koos lisarahaeraldistega.

Lisaraha on mõeldud lastele, õpetajatele ja puuetega inimestele, samuti tänavaremondile ja linnatranspordile, vahendab linnavolikogu oma pressiteates.

Tänavu esimene positiivne lisaeelarve kasvataks Tallinna linna eelarvet enam kui üheksa miljoni euro võrra, nii et selle kogumaht läheneb pärast lisaeelarve vastuvõtmist 500 miljonile eurole.

Tänaseks kolmandaks lugemiseks tegid fraktsioonid lisaeelarve eelnõule 20 muudatusettepanekut, milles viit hindasid rahanduskomisjon ja linnavalitsus vastuvõetavaks.

Aktsepteeritud muudatuste seas on näiteks 300 000 euro eraldamine elektripaigaldiste korrastamiseks ja ohutuse tagamiseks lasteasutustes. Sellest summast suurem osa, 250 000 eurot on kavandatud lasteaedade jaoks, 50 000 eurot aga eelnimetatud töödeks huvikoolides.

Laste toitlustamiseks sotsiaalkeskustes ning pere- ja noortekeskustes soovitakse täiendavalt eraldada 10 000 eurot. Mõlemad muudatusettepanekud tegi volikogu Keskerakonna fraktsioon, nii nagu ka invatranspordi täiendavaks rahastamiseks 39 000 euroga. Viimati nimetatud teenusele soovitas lisaraha anda ka sotsiaaldemokraatide fraktsioon, kuid nende pakutud poole võrra väiksemast summast poleks piisanud vajaduse rahuldamiseks invatranspordi järele.

Lisaeelarve suurimad rahaeraldised on kavandatud hariduse, teeremondi ja linnatranspordi valdkondadele: haridustöötajate palgatõusuks 2,35 miljonit, teede-tänavate korrashoiule täiendavalt 4 miljonit ning ühistranspordi korraldamiseks 1,5 miljonit eurot.

Hetkel kuum