Kristi Malmberg • 5. juuni 2013 kell 10:15

Hololei kõrgel kohal Euroopa Komisjonis

Euroopa Liidu transpordivoliniku Siim Kallase kabinetiülem Henrik Hololei nimetati Euroopa Komisjoni asepeasekretäriks.

"Olin positiivselt üllatunud, kui president Barroso mulle ootamatult sellise pakkumise tegi. Olles töötanud Siim Kallase kabinetiülemana üle üheksa aasta on mul kahju lahkuda oma praeguselt ametikohalt enne Kallase mandaadi lõppu, samas annavad järgmised kuud mulle võimaluse pooleliolevad tööd suures osas lõpule viia," ütles Henrik Hololei.

Euroopa Komisjoni asepeasekretär vastutab eelkõige suhete eest Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendiga ning esindab komisjoni läbirääkimistel liikmesriikide esindajatega. Lisaks kuulub ta Euroopa Komisjoni presidendi delegatsiooni kõikidel Euroopa Liidu tippkohtumistel. Tema valdkonda kuuluvad ka suhted Euroopa Välisteenistusega ning G8 ja G20 kohtumiste Euroopa Komisjoni poolne koordineerimine.

Euroopa Komisjoni peasekretariaadi ülesanne on hoolitseda selle eest, et komisjoni töö kulgeks sujuvalt. Peasekretariaati juhib Catherine Day koostöös kolme asepeasekretäriga. Peasekretariaadi personal koosneb ligikaudu 600 inimest, kes töötavad vahetult komisjoni presidendi José Manuel Barroso alluvuses. Peasekretariaat haldab komisjoni kolleegiumi otsustusprotsessi ja tagab, et ELi poliitikavaldkonnad ja komisjoni poliitilised prioriteedid oleksid omavahel kooskõlas.

Hetkel kuum