Indrek Kald • 13. juuni 2013 kell 9:45

Tartu lubab 1% eelarve üle otsustada linlastel

Tartu linnavalitsus suunas täna volikokku määruse eelnõu kaasava eelarve rakendamisest järgmise aasta linnaeelarve koostamisel.

Volikogu positiivse otsuse korral hakatakse linnaelanike abil eelarvet koostama suve lõpus 2014. aasta eelarve tegemise käigus. Linnavalitsuse ettepanekul võiks jääda linlaste otsustada 140 000 euro kasutamine.

"Tahame sel aastal alustada pilootprojektiga, et tuleval aastal saaksime kogu protsessi vajadusel korrigeerida ja alustada ideede kogumisega juba kevadel ning viia kaasava eelarve koostamine sünkrooni linnaeelarve tegemise protsessiga," märkis linnapea Urmas Kruuse.

"Teeme volikogule ettepaneku, et kaasava eelarve summa võiks olla 140 000 eurot, mis on umbes üks protsent Tartu investeeringute eelarvest. Kui tulevikus eelarve kasvab, siis tuleb ka see summa üle vaadata. Mida selle rahaga teha, jä äb linnarahva otsustada," lisas ta.

Sarnane eelarvemenetlus on kasutusel paljudes riikides, kus kohalikul kogukonnal on võimalik eelarve koostamisel teatud summa osas pakkuda ideid omavalitsuse elu edendamiseks ja hääletades parimate ideede poolt. Eelarve vastuvõtja aktsepteerib kogukonna ideid ja hääletustulemusi tingimusel, et pakutud ideid on võimalik realiseerida kaasavaks eelarveks eraldatava summa eest.

Toetudes eRiigi Akadeemia analüüsile teiste maade kogemusest, kavandab Tartu kaasava eelarve protsessi järgmise stsenaariumi alusel:* Linn esitab üleskutse ideede esitamiseks (käesoleval aastal 10.septembriks, järgmistel aastatel kevadel). Ideid saab esitada igaüks, ideeks peab olema objekt, mis kvalifitseeruks eelarve mõttes investeerimistegevuseks ning oleks eeldatava maksumusega kuni 140 000 eurot. Ideest peavad saama kasu võimalikult paljud.* Esitatud ideid analüüsivad spetsialistid, sisuliselt samad ideed koondatakse ning iga idee kohta koostatakse hinnang selle realiseeritavuse ja eeldatava maksumuse kohta.* Toimub ideid tutvustav üritus (sel aastal novembris).* Realiseeritavad ja eelarve piiresse mahtuvad ideed pannakse rahvaküsitlusele (tänavu novembris). Hääletada saab iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linn.* Rahvaküsitluse tulemusel reastatakse ideed vastavalt küsitlusel saadudhäälte arvule alustades enim hääli saanud ideest.* Realiseerimisele kuuluvad üks või mitu ideed, mis lähtuvalt ideeeeldatavast maksumusest mahuvad piirsumma 140 000 euro sisse. Otsusekinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega detsembris.

Kaasavat eelarvet hakati Tartus kavandama juba mullu, kui e-RiigiAkadeemia sel teemal seminari korraldas. Tänavu veebruaris moodustaslinn töörühma, kuhu kuuluvad lisaks linnajuhtidele ja ametnikeleka kõigi volikogu fraktsioonide esindajad. Töörühm hakkas e-RiigiAkadeemia juhtimisel välja töötama kaasava eelarve protsessi metoodikat.Tartu alustab kaasava eelarve protsessiga esimese Eesti linnana.

Hetkel kuum