Ave Lepik • 12. september 2013 kell 9:17

Valitsus nimetas Andmekaitse Inspektsiooni juhiks Viljar Peebu

Valitsus nimetas järgmiseks viieks aastaks Andmekaitse Inspektsiooni peadirektoriks taas Viljar Peebu.

Peep on kaitsnud doktorikraadi ajaloo erialal ning aastatel 1995-2008 töötas justiitsministeeriumis justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse juhatajana. Lisaks on ta olnud majandusajaloo õppejõud Tallinna Tehnikaülikoolis.

Inspektsiooni juhi leidmiseks viis avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon läbi avaliku konkursi ning peale kandidaatide hindamist esitas Viljar Peebu uuesti peadirektori ametikohale. Sel nädalal pooldas tema kandidatuuri üksmeelselt ka parlamendi põhiseaduskomisjon ning seejärel tegi justiitsminister inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamise ettepaneku valitsusele.

Peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.

Hetkel kuum