30. september 2013 kell 21:00

Likvideerimisettevõte otsib spämmi abil kliente

Hiljuti firmade likvideerimisega alustanud DS Holding üritab kliente leida ettevõtetele saadetud e-kirja kampaaniaga, milles teatatakse, et soovitakse osta probleemseid firmasid. Seni pole ettevõte endale ühtegi klienti veel leidnud.

Paljulubavad pakkumised. Firmadele saadetud vigases eesti keeles kirjutatud e-kirjas teatatakse, et ostetakse probleemseid firmasid, ning lubatakse vahetada ära nende firmade nimi, aadress, omanikud ja juhatuse liikmed. Samuti märgitakse, et ostetakse firmasid, kellel on tekkinud raskused liisingumaksete tasumisega, ja ettevõtteid, mis on kantud käibemaksuregistrisse. Ostutehing lubatakse sõlmida kiiresti, näiteks lubatakse, et notariaega on võimalik saada samaks päevaks.

Kirja lõpus on mobiiltelefoni number ja autoriks on märgitud Likvidaator.eu. Likvidaator.eu nimel tegutseb Raul Lehing, kes jäi ettevõttest rääkides napisõnaliseks. Ta ütles, et likvideerimisteenust pakkuv ettevõte on DS Holding OÜ ning ettevõttel ei ole halva maiguga eesmärke.

Laialisaadetud spämmi kohta ütles Lehing, et katsetab, kuidas selline reklaamivõimalus üldse toimib.

“Tahtsime näha, kui palju päringuid tuleb, kui selline spämm laiali saata, kas sellise asjaga on üldse mõtet tegeleda,” rääkis Lehing, kelle nime juurde on äriregistrisse tehtud keelumärge.

Lehing selgitas, et tegemist on maksmata trahvidega. Samuti on ärimehel võlg Cornflower OÜ ees ning tema firma DS Holding on jätnud maksudeklaratsioonid tähtajaks esitamata.

Likvideerijatest vähe teada. Inkassoteenuseid pakkuva Julianus Inkasso juhatuse liige Ülar Maapalu ütles, et otsest turuülevaadet Eestis tegutsevatest firmade likvideerijatest tal ei ole ning samuti ei taha ta teha üldistust selles äris tegutsejate kohta. On professionaalseid ja korrektseid tegijad, aga ka teistsuguseid, rääkis Maapalu ja rõhutas, et teenus, millele ei juleta oma nime juurde panna, usaldusväärsusele ei pretendeeri.

Maapalu sõnul peab iga ettevõtja ise enda eest hoolitsema ehk olema hoolas ja jälgima, kuidas tema lepingupartnerid käituvad. Näiteks Julianus Inkasso lõi endale eraldi krediidiregistri, kus saab ülevaate inimeste endistest äriseostest. Sellise registri abil on võimalik ka otsustada, kellega tasub koos äri teha.

Leidub ka kelme. Ettevõtete likvideerimise praktika on Eestis mitmekülgne. Mõnel juhul võib Maapalu sõnul olla eesmärgiks likvideerimise käigus n-ö võlgade uputamine ning likvideerimisprotsessil võib olla kriminaalse tegevuse, näiteks kelmuse, tunnuseid. Selliste juhtumite uurimine eeldab aga suurt ajaressurssi ning ka uurimisorganite eripädevust. “See on võlausaldajate enda asi, kas nad lähevad nendele võlgadele järele või ei lähe,” ütles Maapalu. Eesti ärikeskkonna plussiks peab Maapalu Eesti ühiskonna väiksust. Igast asjast jääb jälg maha ja kui kellelgi õnnestub kedagi mitu korda petta, siis on see petta saanu enda lohakus, tõdes Maapalu.

Haldur: igast maksmata jäänud võlast jääb jälg

Likvideerimisega tegeleva ettevõtte kasutamine ei pruugi alati tähendada seda, et ettevõtte omanik on paha peal väljas, ütles pankrotihaldur Andres Aro. Ta lisas, et likvideerida on võimalik ka korrektselt.

Võlgade tasumine on kasulik ka võlglasele. Juhul kui likvideeritaval ettevõttel on võlad, siis on võimalik need tasuda paralleelselt ettevõtte likvideerimisega. “Juhatus peab selgelt aru saama, et kõik maksmata jäänud võlad jätavad jälje. Tulevikus on lihtsalt raskem pankadelt raha saada. Eesti on nii väike,” ütles Aro.

Pankroti raugemine paraku küllaltki sagedane. Advokaadibüroo Eipre & Partnerid vandeadvokaat ja pankrotihaldur Terje Eipre selgitas, et praegu lõpeb likvideerimisteenust pakkuvate firmade kaudu esitatud pankrotiavalduste menetlemine enamikul juhtudel pankrotimenetluse raugemisega vara puudumise tõttu.Eipre nentis, et seetõttu võib juhtuda, et likvideerimisteenuse osutaja tehtud toimingute ning tehingute tagamaad jäävad põhjalikult kontrollimata. Samuti ei ole sellisel juhul võimalik läbi viia raamatupidamise erikontrolli, mis lõppeks isikute vastutusele võtmisega.Eipre sõnul ei ole see Eesti ärikeskkonnale pikemas perspektiivis kasulik, et võlgades äriühinguid on äriregistrist lihtne kustutada.

Hetkel kuum