3. oktoober 2013 kell 21:00

Kasu tõuseb asjalikust tagasisidest

Klientide tagasiside on meie töös oluline, sest aitab paremaid tulemusi saavutada ja maksumaksjatele paremat teenust pakkuda.

Eelmisel sügisel korraldati soovitusindeksi uuring käibemaksukohustuslaseks registreerimisega seotud kontrollide osas. Suvel tehti aga sadat ettevõtjat hõlmav põhjalik telefoniküsitlus nende hulgas, kelle suhtes oli alustatud kontrollimenetlus. Äsja algas veebikeskkonnas käibemaksukohustustuslaste registreerimise tööprotsessi järjekordne rahuloluküsitlus.

Ametnike töös võib ette tulla ka eksimusi, sellepärast me klientide tagasisidet nii kõrgelt väärtustamegi – et muuta tööprotsessid tõhusamaks ning panustada arendustegevusse. Abiks on siiski vaid konstruktiivne kriitika.

Lahmimine ei aita kedagi. Väljaütlemised, et ametnikud on kogemusteta ja rumalad, ei ole kuidagi abiks. Seda enam, et see ei vasta tõele.

Näiteks tegelevad uute ettevõtete käibemaksukohustuslaseks registreerimise ja vastava kontrolliga põhiliselt maksukorralduse talituse 42 töötajat, kellest vaid 7% on väiksema staažiga kui kolm aastat. Ligi 30 töötajal on kogemust üle kümne aasta, kusjuures julgelt enam kui pooltel talituse töötajatest on töökogemus ka erasektorist. Oma tööd teeme alati kliendi- ja juhtumipõhiselt ning mingit pikka juhendit või kontrollküsimustikku meil selleks ei eksisteeri.

Ootame maksumaksjatelt konkreetset tagasisidet, siis saame seda ka oma tegevuses arvestada.

Hetkel kuum