Ave Lepik • 24. oktoober 2013 kell 8:10

Vedelkütusevaru seadus sai muudatused

Riigikogu võttis täna 86 poolthäälega vastu valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse.

Seadusesse lisatakse uued terminid ja määratakse vedelkütusevaru koosseis. Seadus sätestab varu hoidmise kohustuse ja olemasoleva varu arvutamise uued alused.

Samuti sätestatakse erivaru moodustamise reeglid ja uued reeglid varu hoidmiseks teises liikmesriigis või teise liikmesriigi isiku poolt Eestis hoitavale varule.

Seadus täpsustab nõuded tegutsemiseks varustamisraskuste korral ja andmete esitamisel. Seadusega viiakse varu haldaja nõukogu tegevust puudutav regulatsioon kooskõlla riigivaraseadusega.

Vedelkütusevaru on riigi käsutuses või kontrolli all olev seadusega kindlaksmääratud energiatoodete kogus. See moodustatakse riigi varustuskindluse kõrge taseme, riigi julgeoleku ning rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmise ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks.

Hetkel kuum