6. november 2013 kell 21:00

Töötajate register aitab toitlustuses vaid osaliselt

Esmapilgul näib maksuameti initsiatiiv luua register Eestis tööd tegevate inimeste kohta arukas. Eriti kui nii saab töötaja kanda korraga kõigisse vajalikesse registritesse. Samas on kahtlusi muudatuse nende eesmärkide saavutamises, mis puudutavad tööjõu ebaseaduslikku kasutamist ja töötajate sotsiaalsete õiguste paremat kaitset.

Ümbrikupalkade maksmine ja käibe deklareerimata jätmine on eriti suur probleem toitlustuses. See moonutab tegelikkust ja loob pinnase ebaterveks konkurentsiks. Töötajate registri loomine ise ümbrikupalku ajaloo prügikasti ei saada. Ma ei usu, et selle tulemusel võiks ümbrikupalkade osakaalgi oluliselt väheneda, sest ainult ümbrikupalka maksvate toitlustusettevõtete arv on kaduvväike.

Maksukoormus on liiast. Inim­tööjõu osakaal toitlustuse kuludes on märkimisväärne. See on ka põhjus, miks kasutatakse tasu maksmisel lisaks pangaülekandele sageli ka ümbrikupalka. Sellisel tegevusel ei ole loomulikult vähimatki õigustust. Kuid tuleb tõdeda, et praegune maksukoormus on liiast ausale toitlustusäri pidajale. Meie traditsioonide, arusaamade ja ka hinnakujunduse tõttu on maksukuulekal ettevõtjal väga keeruline hakkama saada.

Lisaks uue registri loomisele oleks seadusandjal seega otstarbekas suhtuda tõsiselt meie liidu ettepanekusse alandada käibemaksu toitlustusteenust osutavatele ettevõtetele. See oleks oluline abinõu ümbrikupalkade kadumise vastu.

Registri rakendamisel tuleks arvestada ka meie sektori eripära. Paljude, eelkõige noorte jaoks on töö hotellis või restoranis väljakutse ja sageli esimene töökoht. Nii on meie valdkonnas kasutusel nn proovipäevad, mille jooksul saab töösoovija veenduda ametikoha vastavuses oma ootustele. Tööandjale annab see aga võimaluse hinnata töösoovija võimekust ja oskusi.

Seetõttu on hädavajalik leida võimalus kõnealuse registrikande tegemiseks alles pärast proovipäevade läbimist. Mõistagi tuleb selleks määrata arukas ajavahemik. Ehk oleks abiks seegi, kui eelnõu seletuskirjas põhjalikumalt lahti kirjutada, mida mõeldakse vabatahtliku töötamise all.

Muutused muul ajal. Hotellidel ja restoranidel on suvi toimetamise ja teenimise tippaeg. Seepärast oleks ühtlasi mõistlik mis tahes muutused aruandluses jõustada mõnel meie jaoks vähempingelisel ajal, näiteks sügise lõpupoole. Eriti kui registri sisseseadmise teravik on suunatud meie sektorile, kus enamik tegijaid on väikeettevõtjad, kellel võib puududa piisav administratiivne võimekus.

Hetkel kuum