Marta Jaakson • 6. detsember 2013 kell 8:15

Riigiprokuratuur: eksperdid muutsid oma seisukohti

Riigiprokuratuur teatas, et loobus Lemminkäinen Eesti ASi süüdistusest seetõttu, et eksperdid muutsid kohtumenetluses määratud lisaekspertiisi käigus oluliselt oma varasemaid seisukohti.

Riigiprokuratuuri avalike suhete juht Katrin Lunt teatas, et 5. detsembri istungil loobus prokuratuur süüdistusest seetõttu, et eksperdid muutsid kohtumenetluses määratud täiendekspertiisi käigus olulises osas oma varasemaid seisukohti, mis puudutasid Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitusel kasutatud materjali hankedokumentidele vastavust.

Lunt tõi muudatustena välja, et varem uurimise käigus läbiviidud materjaliekspertiisi kohaselt oli tegemist geotekstiiliga, mis ei olnud vastavuses hanketingimustega. Lisaks oli loobumise põhjuseks ka see, et pärast ekspertiisi muutust teatas kannatanu esindaja ehk maanteeamet, et võtab tagasi süüdistatavate vastu esitatud tsiviilhagi.

Riigiprokuratuur süüdistas Lemminkäinen Eesti ASi ning selle projektijuhti suure ulatusega kelmuses. Lunt selgitas, et süüdistus puudutas maanteeameti 2008. aastal väljakuulutatud riigihanget Tallinna-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitusel, kus hankedokumentide kohaselt tuli teelõigule paigaldada kaevanduskäikude kohale muldkeha tugevdamiseks ühekihiline aramiidvõrk või sellega samaväärne geovõrk. Alternatiivlahenduste, seal hulgas geotekstiili kasutamine, ei olnud lubatud.

Lunt märkis, et pärast hankelepingu sõlmimist tegi Lemminkäinen maanteeametile ettepaneku muuta geovõrgule esitatavaid tehnilisi nõudeid, kuid sai eitava vastuse. Lunti sõnul lasi seejärel projektijuht kohtueelses menetluses kogutud tõendite alusel tootja esindajal asendada materjali kirjeldavates dokumentides geotekstiil sõnaga geovõrk, eksitades selliselt maanteeametit kooskõlastama odavamat ja lepingule mittevastavat materjali.

Kohtueelse uurimise käigus läbiviidud ehitustehnilise ekspertiisi kohaselt oli materjali näol tegemist kahest geotekstiilist koosneva geokomposiidiga, mis ei olnud vastavuses hanketingimustega.

Lunt tõi välja, et esitatud süüdistuse kohaselt sai Lemminkäinen Eesti AS kelmusega varalist kasu üle 950 000 euro (ligi 15 miljoni Eesti krooni) ulatuses. Sellega tekitati Eesti Vabariigile varaline kahju ning selle hüvitamiseks esitas Eesti Vabariigi esindaja maanteeamet tsiviilhagi. 

 

 

Hetkel kuum