Indrek Kald • 11. detsember 2013 kell 8:52

Tallinna kesklinna rajatakse muusikakoolide kompleks

Tallinna linnavalitsus võttis vastu Pärnu mnt 59 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, et luua võimalused ehitada 2,7 hektari suurusele maa-alale muusikakoolide kompleks.

Pärnu mnt 59 krundile on plaanis ehitada amortiseerunud ühiselamu asemele kuni neljast hoonest koosnev, kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega õppekompleks muusika- ja balletikooli tarvis. Ühtlasi annab detailplaneering võimaluse Tallinna Polütehnikumi hoonele juurdeehituse rajamiseks, teatas Raepress.

Haridus- ja teadusministeerium soovib rajada planeeritavale maa-alale muusikaõppeasutuste hoonetekompleksi, kuhu koonduksid Tallinna Muusikakeskkool, G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool ja Tallinna Balletikool. Koolide praegused hooned on viletsas seisus ja ei vasta ka muusika- ja tantsuõpetamise vajadustele.

"Uus õppehoone loob ühiste kontserdi- ja harjutussaalide ning raamatukogu kaudu koolide vahele tugeva sünergia ning võimaldab nii inim- kui materiaalseid ressursse otstarbekamalt kasutada," ütles abilinnapea Taavi Aas. "Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et need kolm kooli ühendav hoone hakkab asuma Muusika- ja Teatriakadeemia läheduses ning ka rahvusooper "Estonia", kus toimub balletikooli õppepraktika, ei asu kaugel."

Polütehnikumi õppehoone Pärnu maantee ja Liivalaia tänava poolsed hooneosad säilitatakse praegusel kujul. Tehnikumi Vana-Veerenni tänava ääres paiknevale kahekorruselisele hooneosale on lubatud kuni viis korrust peale ehitada või asendada see hooneosa kuni seitsmekorruselise uue ehitisega.

Uushoonestus on kavandatud Pärnu maanteest kaugemale kui krundil praegu asuv ühiselamu. Pärnu maantee tänavasein muutub ühtlasemaks ja korrastatumaks ning avanevad vaated nii Polütehnikumi hoonele kui ka Pärnu mnt 67 asuvale Tallinna perekonnaseisuameti hoonele, mis on arhitektuurimälestis.

Ala hoonestamiseks parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldati 2011. aastal rahvusvaheline ideekonkurss. Ehitusõiguse määramisel on arvestatud võimalusega kahe parimaks hinnatud töö elluviimiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles muusikakeskkool. Planeeringu koostamine algatati Tallinna linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega. Eskiislahendusega sai tutvuda 2.-4. aprillini 2008.

Tallinna linnaplaneerimise amet ning kesklinna valitsus korraldavad pärast vastuvõtmist detailplaneeringu avaliku väljapaneku. K-Projekti koostatud detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Hetkel kuum