Ave Lepik • 13. detsember 2013 kell 5:58

Tallinn esitas volikogule 501miljonilise eelarve

Tallinna linna 2014. aasta eelarve eelnõu läbis eile linnavolikogus esimese lugemise. Arutelu jätkub nädala pärast.

Järgmiseks aastaks on kavandatud Tallinna eelarve kogumahuks 501 336 900 eurot, mida on kolme protsendi võrra rohkem kui selle aasta eelarves.

Tulude üldmahuks prognoositud ligi 460 miljonist eurost moodustavad maksutulud 68,7%, millest omakorda peamine on üksikisiku tulumaks kogusummas 279,87 miljonit eurot, mida on võrreldes 2013. aasta täpsustatud eelarvega 7,8% rohkem. Prognoositava laekumise suurenemise põhjusteks on keskmise palga ning linna elanikkonna kasv.

Maamaksutulu on eelarvesse kavandatud 27,9 miljonit ning linnaasutuste kaupade ja teenuste müügitulu üle 55,3 miljoni euro. Riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadakse sihtotstarbelisi toetusi kogusummas 77 miljonit eurot.

Võrreldes selle aastaga väheneb linna eelarvetuludes kõige enam välisrahastuse osakaal, sest  Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2014-2020 vahenditest on võimalik struktuuritoetusi taotleda alles järgmisel aastal. Linnaasutuste omatulud moodustavad 2014. aastal 11,9% eelarvetuludest. Linnavara müügist on plaanis teenida 3 miljonit ning dividenditulu linna osalusega aktsiaseltsidelt 5,68 miljonit eurot.

Investeeringute planeerimisel on esikohale seatud haridus, teehoid ja sport. Tee-ehituseks ja kapitaalremondiks on eelarve eelnõus ligikaudu sama palju kui tänavu ehk 25 miljonit eurot, ja seda hoolimata välisrahastuse osakaalu vähenemisele 88%.

Volikogu jätkab uue eelarve arutamist nädala pärast toimuval erakorralisel istungil. Muudatusettepanekuid teiseks lugemiseks saavad volinikud esitada järgmise nädala reedeni.

Hetkel kuum