Ave Lepik • 22. jaanuar 2014 kell 12:37

Uus seadus muudab parteide rahastamise selgemaks

Riigikogu kiitis täna heaks erakonnaseaduse muutmise, mis täpsustab erakonna moodustamiseks nõutava liikmeskonna suurust. Samuti muudab seadus selgemaks erakondade rahastamise.

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste märkis, et seaduse kohaselt registreeritakse erakond nüüd vähemalt 500 liikmega. Varem oli vajalik vähemalt 1000 liiget.

„Riigikogu astub selle seadusega sammu edasi parlamendis erakondliku mitmekesisuse suurendamise suunas, mis oli ka Rahvakogus selgelt väljendatud taotlus“ ütles Maruste.

Ta lisas, et seadus täpsustab erakondade rahastamise aluseid ning rahastamise üle teostatavat järelvalvet.

Seadus muudab erakondade rahastamise selgemaks ning piiritleb konkreetselt erakondade tuluallikaid, vahendas riigikogu pressiteade. Samuti sätestab seadus senisest tõhusamad järelevalvemehhanismid, parandab ja ajakohastab erakondade finantstegevuse aruandlust ja sanktsioonid. Selles osas järgiti erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettepanekuid. Täpsustatakse annetama õigustatud isikute ringi ning keelatud annetuste loetelu. Kehtestatakse piirangud laenutegevusele ja erakonna majandustegevusele.

Seaduse kohaselt on erakonnal keelatud kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks avalikke vahendeid, välja arvatud seaduse alusel makstavaid riigieelarvelisi eraldisi.

Erakonna valimisaruande esitamine on asendatud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel avalikustatava kvartaliaruandega.

Suurendatakse ka valimiskünnist mitte ületanud, kuid vähemalt 2% häältest kogunud erakondade riigieelarvelist toetust, mis kasvab vastavalt häältesaagi protsendile. Toetus peab tagama uutele taotlejatele suuremad ja võrdsemad võimalused. Künnise alla jäävate erakondade summad tulevad parlamendierakondadele eraldatava raha arvelt. Seda sätet rakendatakse riigikogu järgmise koosseisu volituste algusest.

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 72 saadikut, vastu 18.

Hetkel kuum