Indrek Kald • 21. veebruar 2014 kell 10:57

Põllumeeste keskliit: Ligi kirvega maaelu arengukava kallal

Põllumeeste keskliidu kinnitusel tabas neid suure ootamatusena teade, et rahandusministeerium keeldub maaelu arengukava (MAK) kooskõlastamast ning nõuab Eesti riigi poolse osaluse vähendamist 25 protsendilt 15%-le.

"Meile on arusaamatu on 21. veebruari Päevalehes ilmunud artikkel, kus väidetakse, et rahandusminister oli hämmingus, kui nägi sellist maaelu arengukava. Miks osales siis MAKi aruteludel rahandusministeeriumi esindaja," küsis põllumeeste keskliit pressiteates.

Nende kinnitusel on kohatu rahandusminister Jürgen Ligi poolt maaelu arengukava vastandamine laste huvitegevuseks vajatava rahaga. "Nagu ta Päevalehes väidab, on üks rakendus õilis ja teine mitte. Sama absurdne oleks ju väita, et rahandusministri palk ei ole õilis," teatas keskliit.

Põllumajandusministeerium on koos teiste riigiasutuste ning põllumajanduse ja maaeluga seotud organisatsioonidega kaks aastat tegelenud arengukava koostamise ning huvigruppe rahuldavate lahenduste otsimisega. Selles töös osales ka rahandusministeerium asekantsleri tasemel.

"Kindlasti pole olemas varianti, mis kõiki osapooli täielikult rahuldaks, kuid lõpuks jõuti siiski lahendusteni, mis oleks meie arvates võimaldanud MAKi vabariigi valitsuses kinnitada ning Euroopa Komisjonile saata," seisab põllumeeste keskliidu teates.

Sellised kaasrahastamise vähendamise nõuded on liidu kinnitusel tehtud põllumajanduse ja maaelu valdkonda tundmata ning tagajärgedega arvestamata. "Rahandusministeeriumi nõude realiseerumisel väheneks oluliselt maaelu, keskkonnahoidu ja loomade heaolu toetavate meetmete maht võrreldes eelmise finantseerimis-perioodiga (2007-2013), mil kaasrahastamine toimus 25% ulatuses," kinnitasid põllumehed.

Näiteks Lätis on maaelu arengukava otsustatud kaasrahastada 32%ga. Soome rahastab maaelu arengukava omalt poolt ligi 70%ga.

"Sellel taustal tundub rahandusministeeriumi nõue vähendada maaelu arengukava Eestipoolset kaasrahastust 25 protsendilt 15-le niigi langustrendides oleva Eesti maaelu hävitamisena," seisab keskliidu avalduses.

Põllumeeste kinnitusel on riigieelarve kehva täitumise üheks peamiseks põhjuseks väidetavalt ekspordi vähenemine. "Põllumajandus on üks väheseid valdkondi, mille eksport eelmisel aastal oluliselt kasvas ning see tendents pole ka käesoleval aastal muutunud. Rahandusminister on otsustanud millegipärast seda ekspordiallikat nõrgestada," kinnitas keskliit.

Hetkel kuum