Kadri Põlendik • 12. märts 2014 kell 11:16

Nordea: majanduse taastumine sõltub ekspordi paranemisest

Tänu välisnõudluse järk-järgulisele paranemisele on 2015. aastal oodata majanduskasvu kiirenemist 3,8%-ni, kuid eksportööridel seisab ees palju väljakutseid, selgub Nordea värskest majandusprognoosist.

Eksportööride peamised väljakutsed on eelkõige väliskeskkonna riskid, sealhulgas arenevate turgude nõrkus, tugev eurovahetuskurss ning euroala majanduse aeglane ja ebaühtlane taastumine.

Nordea prognoosi kohaselt toetab sel aastal sisetarbimist hinnakasvu jõuline aeglustumine, mis tähendab Eestile tänavu mõõdukat 2,8%ni ulatuvat majanduskasvu. Tänu välisnõudluse järk-järgulisele paranemisele on 2015. aastal oodata majanduskasvu kiirenemist 3,8%-ni.

Ameerika Ühendriikide majanduse eestvedamisel jätkab globaalmajandus taastumist, kuid arenevate turgude nõrkuse ja poliitilise ebastabiilsuse tõttu tuleb aasta esimeses pooles arvestada kasvuriskidega. Nordea langetas Eesti 2014. aasta majanduskasvu prognoosi välisnõudluse aeglasema taastumise tõttu seniselt 3,1%-lt 2,8%-le.

“Eesti majanduskasvu kiirenemine sõltub ekspordi sihtriikide nõudlusest, uutest investeeringutest ja ekspordihaarde laiendamisest uutele turgudele,“ ütles Nordea Eesti peaökonomist Tõnu Palm. "Üheks oluliseks väljakutseks Eesti majanduse edendamisel kujuneb mõõduka hinnakasvu hoidmine ka järgmisel aastal, kui globaalmajandus sammhaaval elavneb."

2014. aasta esimeses pooles suurendab aeglane hinnakasv Palmi sõnul Eesti elanike reaalset ostujõudu ning toetab seeläbi hoogsat eratarbimist. Ta märkis, et Eesti majandusaktiivsuse ja hinnakasvu riskid jäävad võrreldes baasprognoosiga käesolevaks aastaks jätkuvalt allapoole, sest kiiremaks kasvuks on vaja ekspordi taastumist.

Nordea prognoosib Eestile 2014. aastaks mõõdukat 1,9%-st hinnakasvu ning 2015. aastal inflatsiooni tõusu kuni 3,0%, mis sissetulekutega võrreldes jääb rohkem kui poole võrra väiksemaks brutopalga kasvust. Välised hinnasurved euroalas ja Põhjamaades püsivad järgmisel aastal madalad, võimaldades Eestis madalamat hinnakasvu.

Lähiaja riskid ja võimalused

„Eesti majanduse lähiaja riskid on peamiselt seotud maailma ning euroala majanduse arengutega. Suurim risk on välisturgude pikaajaline madalam kasv, mida leevendaks Eestis pidev panustamine uutesse kasvumootoritesse,“ leidis Palm. „Pingestuv tööturg tingib Eestis üha rohkem strateegiliste valikute tegemist. Ettevõtjatel tuleb konkurentsis püsimiseks tegeleda tootlikkuse, tehnoloogia ja inimkapitali arendamise kõrval ka ekspordiharude ning -turgude laiendamisega.“

Palmi hinnangul on turu suurusest, kõrgemast ostujõust ja majanduslikust integreeritusest tulenevalt Eesti jaoks jätkuvalt kõrge potentsiaaliga ning stabiilne eksporditurg eeskätt Skandinaavia riigid.

„Möödunud aasta näitas ilmekalt, et konkurentsivõime võimaldab Eesti ettevõtjatel kasvatada turuosa Skandinaavia riikides ka olukorras, kus Põhjamaade majandused kogevad ajutist nõrkust. Märksa suurem tagasilöök oli näiteks Venemaa turul, kus lisaks majanduse suuremale kõikumisele tuleb arvestada kõrgema valuuta- ja krediidiriskiga. Samas pakuvad arenevad turud korraliku riskijuhtimise korral kõrget arengupotentsiaali,“ kirjeldas Palm.

Jätkusuutliku majanduskasvu eeldus on tema sõnul lisaks tööhõive kasvule ka kinnisvaraturgude taastumine, mis tõstab elanike varade väärtust, kindlustunnet ja seeläbi tarbimist. „Madalate laenumahtude kontekstis jätkub meie turul kinnisvarasektori taastumine, mis on euroalas veel suhteliselt haruldane nähtus, kui mõned peamised Euroopa keskused välja arvata.“

Palmi sõnul näitab Rootsi ja Taani kogemus, et elanike suuremad säästud ja investeeringud on aidanud välisturgude langusega paremini toime tulla, kuna eraisikud on pidanud  tarbimist vähem koomale tõmbama.

Euroala ja Põhjamaade väljavaated

Nordea värske majandusprognoos Economic Outlook prognoosib euroala aeglast taastumist Saksamaa eestvedamisel. Lõuna-Euroopa riigid on juba pöördunud kergele kasvule ning ka euroala fiskaalpoliitika seab kasvule vähem piire.

Majanduskasv euroala riikides on siiski ebaühtlane, sõltudes olulisel määral struktuurireformide teostamisest, tööturu väljavaatest ja globaalsest konkurentsivõimest. Taastumise osas on suurimad riskid seotud arenevate turgude ja geopoliitilise olukorra arengutega.

Põhjamaades on parimad kasvuväljavaated Rootsi majandusel, mille puhul prognoosib Nordea eratarbimise kasvu ja ekspordimahtude suurenemist. Norra eristub teistest Põhjamaadest, kuna majandusaktiivsuse pidurdumist on esile kutsunud kinnisvaraturgude jahtumine ja tagasihoidlik investeeringute maht. Taani kogeb tänavu aeglast taastumist. Sarnaselt Eestile ootab Soome ekspordi elavnemist.

Hetkel kuum