Kuidas Paldiski linnaettevõtet lüpsti

14. märts 2014, 00:00

Paldiski linna kommunaalettevõte võis kolme aasta jooksul olla firmat juhtinud kohalikule ärimehele lüpsilehmaks ning tegevusele kaasaaitamises kahtlustatakse kohaliku poliitika suurkuju Kaupo Kallast. Keskkriminaalpolitsei on algatanud uurimise.

Selle nädala kolmapäeva hommikupoolik Paldiskis OÜ I.V.A.P.G. värava taga. “Mida te pildistate siin! Kaduge minema, tegelege oma asjadega! Ma tulen lõhun fotoaparaadi ära! Žurnalistõ bl..d!” karjub siilipeaga noorem mees Äripäeva ajakirjanike peale vene keeles. Enda tutvustamise palve peale veelgi rohkem närvi läinud mees on arvatavasti Paldiski Linnahoolduse endise juhatuse liikme Igor Pivovarovi poeg. Tunnike varem oli Igor Pivovarov telefonis vabandanud, et hoolimata varasemast lubadusest soovitas advokaat tal siiski ajakirjanikega mitte suhelda.

Mõni nädal varem toimunud Paldiski linnavalitsuse istungil rääkis linnale kuuluva Paldiski Linnahoolduse OÜ juhatuse liige Kaupo Kallas, kes on ühtlasi linna volikogu esimees, et ettevõttel on vaja tehnika hoidmiseks osta ligi 16 400 ­euro eest telkhall. Selleks soovib ta saada linnavalitsuse nõusolekut.

Abilinnapea Eldar Toonverk uurib Kallaselt, et ettevõte ostis juba 2012. aastal üle 16 000 euro maksva kaarhalli ning lasi sellele koostada 6000 euro eest dokumentatsiooni. Mis sellest hallist on saanud?

“Seda kaarhalli ei saa kasutada,” teatab Kallas.

Just nende linnavalitsuse istungil räägitud mõne lause tagamaid uurima hakates jõudsime eelmisel aastal koostatud volikogu revisjonikomisjoni kontrollaktile, mis kirjeldab aastaid kestnud üsna nahaalset rahakantimist.

Paldiski Linnahooldus on ainuke linnale kuuluv ettevõte, mille kaudu liigub kohalikus mõistes arvestatav hulk raha. Ettevõte osutab teenust vee-ettevõtjana ning heakorra, teehoolduse jm teenuseid. Hiljuti käis ettevõtte kaudu ka miljoneid maksnud Paldiski linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni parendamise projekt.

Linnaga põimunud ärid. Paldiski aktiivsetele inimestele pole suur saladus, kes mis äriga linnas tegeleb ja kuidas raha kokku ajab. Igor Pivovarov on Paldiskis tuntud ärimees, kes on juba 1990. aastatest peale mitmesugust äri ajanud. Linnapea Jaan Mölderi ajal sai tema ettevõte linna prügila haldajaks, samuti tegeles ettevõte jäätmeveoga.

2010. aasta algul määrati Pivovarov Paldiski Linnahoolduse juhatuse liikmeks, kuid see ei takistanud tal edasi jäämast samas valdkonnas tegutseva enda firma OÜ I.V.A.P.G. juhatusse. Nagu tagantjärele selgus, sai tema firmast linnaettevõtte puuk.

Toome teie ette väljavõtted Paldiski linnavolikogu eelmise aasta kevadel avaldatud revisjonikomisjoni kontrollaktist, millest selgub, kuidas ja kellega põimusid Pivovarovi isiklikud ja linnaettevõtte ärid ning milline oli nendes asjades tollal linnapeaametit pidanud Keskerakonda kuuluva Kaupo Kallase roll. Revisjonikomisjoni kuulus ka praegune abilinnapea, varem politseinikuna töötanud Eldar Toonverk.

Linnaettevõtte töötajad rakkes. Paldiski Linnahoolduse töötajate küsitlemisel selgus revisjonikomisjonile, et linnaettevõtte töötajad remontisid oma tööajast Pivovarovi firma tehnikat Paldiski Linnahoolduse territooriumil ja töökojas. Samuti hoiti OÜ I.V.A.P.G. töövahendeid ja tehnikat linnaettevõtte territooriumil. Paldiski Linnahoolduse kojamehed koristasid ka Pivovarovile ja tema firmale kuuluvaid kinnistuid ning Paldiski Linnahoolduse veoautoga veeti OÜ I.V.A.P.G. nimel müüki linnaettevõttele kuuluvat metalli ja puitu.

Vähe sellest, Pivovarov võttis Paldiski Linnahooldusesse lukksepp-keevitajana tööle poja Roman Pivovarovi, kelle palk oli tunduvalt kõrgem teiste Paldiski Linnahoolduse spetsialistide palgast. Enamiku tööajast tegeles poeg aga koos teise Paldiski Linnahoolduse mehaanikuga OÜ I.V.A.P.G. tehnika remondi ja hooldusega.

Kui Paldiski linn tellis Paldiski Linnahoolduselt puude raiet ja töö tegi ära linnaettevõte, siis paberite järgi kasutati alltöövõtjana Novatriz OÜd, mille omanikeringis on varem olnud ka Pivovarov. Novatrizi praeguse ühe osaniku Jevgeni Sadovski ema Jelena Sadovskaja oli aga nii Paldiski Linnahoolduse kui ka sellesama Novatrizi raamatupidaja.

Pivovarov pidi nende jamade tõttu Paldiski Linnahoolduse juhatusest 2012. aasta novembris lahkuma. Küll on tema abikaasa, Keskerakonda kuuluv Valentina Pivovarova saanud samasse ettevõttesse tööle. Pivovarova, kes juhtis volikogu eelmises koosseisus eelarve- ja arengukomisjoni, seekordsete valimiste järel volikogusse ei pääsenud. Praegu on tema nimel ka OÜ I.V.A.P.G.

 • Kahtlased arved ja hämarad tehingud

Paldiski Linnahoolduse OÜ oli ettevõte, mille juhtimine Igor Pivovarovi ajal võis revisjoni­komisjoni hinnangul tekitada linnale kahju rohkem kui 200 000 eurot. Samuti leitakse, et Pivovarovi ja teiste aktis mainitud isikute sooritatud tehingutes võis olla korruptsioonivastase seaduse rikkumisi. Seetõttu tegigi revisjonikomisjon volikogule ettepaneku esitada avaldus õiguskaitse­organitele. Järgnevalt kirjeldame lühidalt ja piltlikult linnaettevõttes toimunut.

1. Alusetult või puudulikult esitatud arved

Paldiski linnavalitsuse 2010. aasta korraldusega maksti Igor Pivovarovi ettevõttele OÜ I.V.A.P.G. juba 2004. aastal koostatud arvete alusel 1546 eurot (24 196 krooni). Küsimuse ettekandja linnavalitsuse istungil oli linnapea Kaupo Kallas. Arved esitati prügimäe kasutamise eest.

Sel ajal Paldiski linnavalitsuses töötanud ametnike sõnul on need arved esitatud tagantjärele ja linn prügimäge ei kasutanud. Seda kinnitab ka asjaolu, et 2004. aastal keeldus Kallas linnapeana neid arveid aktsepteerimast. Paldiski linna­valitsuse heakorratöötaja kinnitas ka, et aktidel olevad allkirjad ei ole tema antud.

“Puudub küll alus süüdistuseks, kuid näiliselt võib see kujutada teatud tänu tegevuse eest 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel. OÜ I.V.A.P.G. juhatuse liige Valentina Pivovarova kandideeris koos Kaupo Kallasega Keskerakonna nimekirjas ja sai asendusliikmena linnavolikogu liikmeks,” märgitakse revisjoni aktis.

Aastatel 2010–2011 tasus Pivovarovi juhitud Paldiski Linnahooldus Pivovarovi erafirmale OÜ I.V.A.P.G. kuus arvet kokku summas 1737 eurot. Kõikide nende auto- ja traktoriteenuste arvete juurest puuduvad tööde vastuvõtmise aktid. Kindlasti on Pivovarov rikkunud korruptsioonivastase seaduse kehtestatud nõudeid, leitakse aktis.

2. Linn maksis tööde eest topelt

Paldiski linnavalitsus maksis Pivovarovi firmale I.V.P.G. OÜ 8500 eurot teenuste eest, mis olid juba kaetud linna ja Paldiski Linnahoolduse lepinguga. Arvete tasumist ei ole viseerinud vastava valdkonna abilinnapea, vaid korralduse andis linnapea (Kaupo Kallas – toim).

3. Ulmeline summa lumekoristuse eest

Revisjonikomisjoni liikmetele ei ole arusaadav 2010. aasta detsembris lumekoristuseks kulutatud summa 33 174 ­eurot, mis tegi ühe kilomeetri puhastamise hinnaks 829 ­eurot. Võrdluseks toodud kolmes kohalikus omavalitsuses kulus samal ajal kilomeetri puhastamisele 54–117 eurot. Ka 2012.–2013. aasta lumerohkel talvel sai Paldiski Linnahooldus hakkama 285 ­euroga kilomeetri kohta, mis on ligi kolm korda väiksem kui 2010. aasta detsembris.

4. Jättis töö tegemata, aga tasu küsis

Paldiski linnavalitsus tellis Paldiski Linnahoolduselt kolme betoonist reklaamitulba paigaldamise. Hind oli 5346 eurot ja hinnapakkumises oli ka tulba ümber tänavakivide ja ­äärekivi paigaldus. Linnaettevõte esitas arve kaks korda ning linn tasuski töö eest topelt. Samas jäeti tänava- ja äärekivide paigaldus tegemata.

5. Puukfirmas kasutati linnafirma töötajaid

Revisjonikomisjon vestles Paldiski Linnahoolduse töötajatega ning vestlustest selgus, et Pivovarovi erafirma tehnikat ja töövahendeid hoiti linnaettevõtte territooriumil. Ka remontisid Paldiski Linnahoolduse töötajad oma tööajal ja ettevõtte töökojas Pivovarovi erafirma tehnikat. Paldiski Linnahoolduse kojamehed koristasid Pivovarovile ja tema erafirmale kuuluvaid kinnistuid. Paldiski Linnahoolduse autojuht viis ettevõtte autoga ettevõttele kuuluvat metalli ja puitu, müüjaks vormistati aga Pivovarovi erafirma. Pivovarov võttis oma poja Paldiski Linnahooldusesse tööle ning koos veel kahe linnaettevõtte töötajaga tegelesid nad peamiselt I.V.P.G. tehnika remondi ja hooldusega.

6. Puukfirma osutas fiktiivse teenuse ja müüs maha linna vara

Paldiski linnavalitsus tellis Paldiski Linnahoolduselt puude raie ning lepingu järgi tuli puit utiliseerida. Ettevõte tegi tööd enda tehnikaga, kuid paberite järgi telliti selleks alltöövõtt OÜ-lt Novatriz. Puidu realiseerimisega tegeles Igor Pivovarovi teine poeg Aleksandr Pivovarov. Linn maksis puude raie eest kokku üle 10 000 euro.

“Asjaolud viitavad otsesele võimalusele, et Paldiski Linnahoolduse juhatuse liige kasutas Paldiski linnavalitsuse tellitud ja tasutud teenuseid isiklikes huvides,” märgitakse revisjoniaktis.

7. Rehvid ei sobinud ühelegi autole

Kontrollimise käigus jäi Paldiski Linnahoolduse raamatupidamises silma autorehvide ostu arve/saateleht summas 628 eurot. Arve järgi tasutud rehvid ei sobi aga ühelegi Paldiski Linnahoolduse autole või muule tehnikale.

“Paldiski Linnahoolduse töötajate ütluste põhjal saab kinnitada, et tõenäoliselt on ettevõtte vara ja tööjõudu kasutatud juhatuse liikme Igor Pivovarovi poolt enda, teiste linnaga seotud isikute ja Pivovarovile kuuluva I.V.A.P.G. OÜ huvides. Selle tegevuse mahu kohta ei ole revisjonikomisjonil võimalik hinnangut anda,” seisab revisjoniaktis.

8. Kahtlustatakse variisikute kaudu iseendaga tehingute tegemises

Revisjonikomisjon uuris kahtlust, kas Paldiski Linnahooldus ostis vähemalt 26 300 ­euro eest variisikute kaudu Igor Pivovarovile kuulunud vara. Nii ostis linnaettevõte 1926. aastal sündinud Veeralt 4100 euro eest 23 lennuväljaplaati ja tankla. Selgus, et Veera on Paldiski Linnahoolduse ühe töötaja abikaasa vanaema. Paldiski Linnahooldus ostis ka 767 ­euroga Pivovarovi erafirma töötajalt kütusemahutid ning 1200 ­euroga muruniiduki Paldiski Linnahoolduse autojuhilt. “Selline kokkusattumus tekitab tahtmatult küsimuse, kas vähemalt osa müüdud asjadest ei kuulunud teistele isikutele ning tehingute tegelikke osapooli ei tahetud varjata.”

“Revisjonikomisjonile teadaolevalt on tankla paigaldatud Paldiski Linnahooldusele kuuluvale kinnistule Jaama 6. Siinkohal tuleb märkida, et tankla on paigaldatud ja välja ehitatud ilma ehitusloata,” selgub revisjoniaktist.

9. Ostis angaari, mida polnud vaja

Paldiski Linnahoolduse juhatuse liige Pivovarov ostis eraisikult 16 700 euro (ilma km) eest angaari ning 6336 euro eest paigalduse projekti. Ka selle tehingu puhul kahtlustatakse, et angaari müüjaks olnud isik ei saanud kogu müügiraha endale. “Nimetatud tehingud on tehtud vaatamata linnavalitsuse keelule. Väidetavalt andis Paldiski Linnahoolduse juhatuse liikmele tehingu tegemiseks suulise loa Paldiski linnapea (Kaupo Kallas – toim) /…/ Praegu on angaar ladustatud Paldiski Linnahoolduse puhastusjaama hoovis ja tegemist on 1980. aastate karkassidetailide ja vanade plastikkatte plaatidega.”

Kuna angaari ei saanud kasutada, siis tehti linnavalitsuses ettepanek, et linnafirma võiks osta uue angaari.

10. Kahtlased ülekanded

Paldiski Linnahoolduse raamatupidamises on hulgaliselt tehtud ülekandeid arvete alusel, mille põhjendatuse võib kahtluse alla seada. Kahtlust äratavad teenuste mahud, seejuures on Paldiski Linnahoolduse töötajad kinnitanud, et tegelikkuses ei ole töid tehtud, kaupu ostetud või teenuseid osutatud. Kokku on kolmele firmale makstud ligi 114 000 eurot. “Arvestades asjaolude täpsustamise käigus kõigi osapoolte suhtumist, võib oletada, et mingis ulatuses on eelnimetatud firmadele kantud raha liikunud Pivovarovi ettevõttele I.V.P.G. ja selle juhatuse liikmete käsutusse.”

 • Kaupo Kallas: Paldiski Linnahoolduses oli kõik korrektne

Keskerakondlasest endise linnapea, praeguse volikogu esimehe Kaupo Kallase sõnul oli Paldiski Linnahoolduse juhtimine ja tehtud tehingud korrektsed.

Kriminaaluurimise algatamist peab Paldiski Linnahoolduse OÜ juhatuse liige Kallas endise linnapea kätetööks.

Milline on Teie arvamus Paldiski Linnahoolduse juhtimisest ja tehingutest Igor Pivovarovi juhatuse liikmeks olemise ajal? Paldiski Linnahoolduse OÜ juhtimine ja tehtud tehingud olid korrektsed. Need tehingud, mis ei olnud Paldiski Linnahoolduse OÜ-l igapäevased, nende kohta küsiti alati linnavalitsuselt (mitte ainult linnapealt) luba. Näiteks uue traktori ostmisel.

Kas kriminaalasja algatamine oli õigustatud? See, et kriminaalasi püsti pandi, on suuresti kunagise linnapea Stanislav Tšerepanovi töö. Ta tegi seda eelkõige selleks, et enne 2013. aasta valimisi kõrvaldada ebameeldivad konkurendid. Tšerepanov tegi avalduse Põhja politseiprefektuurile juba 2012. aasta lõpus, kuid ei läinud seekord õnneks. Ju siis leiti politseis, et pole alust kriminaalasja alustada. Sellega aga Tšerepanov ei nõustunud. Ta võttis linna raha eest oma tuttava advokaadi ja see kirjutas mahuka avalduse, mille põhjal lõpuks siis algatati kriminaalasi. Minu hinnangul polnud kriminaalasja algatamine õigustatud. Toon vaid ühe näite paljudest: aktis oli vist kirjas, et linna paigaldati 25 pinki. Tegelikult aga on neid eri kohtadesse linnas paigaldatud vähemalt kolm korda rohkem. Küsiksin, kas saab sellist akti, kus valeandmed sees, võtta üldse tõsiselt?!

Aga muide, mõni nädal tagasi tegi revisjonikomisjon uue akti, kus on ära toodud linnavalitsuse vead ja puudused. Tuletan meelde, et siis oli linnapea Tšerepanov. Sellest tuleb välja vähemalt kaks väga tõsist rikkumist, mis võivad huvi pakkuda ka ­uurimisorganitele. Tšerepanovil lasti olla linnapea vaid 8 kuud.

Kuidas sai Teie linnapeaks oleku ajal tekkida selline olukord linnale kuuluva ettevõtte juhtimisel ja majandamisel, nagu revisjonikomisjoni aktist välja joonistub? Nagu eelpool kirjeldasin, ei saa enamikku seal kirjeldatud asju tõsiselt võtta, sest tõde on kohati väga tugevalt moonutatud.

Kas tunnete end vastutavana nende asjade eest? Kõik ametnikud teevad oma tööd vastavalt oma pädevusele. Kui midagi pole valesti tehtud, siis mis vastutusest siin rääkida saab? Linna­valitsuse poolt on otsustajad ja vastutajad kõik linnavalitsuse liikmed ja selles, mis toimub Paldiski Linnahoolduses, siis on vastutajaks juhatus.

Hiljuti küsis Paldiski Linnahoolduse juhatus linnavalitsuse nõusolekut telkhalli ostmiseks. Samal ajal on ettevõte juba 2012. aastal soetanud kaarhalli, mida aga ei saa kasutada. Miks ei saa kaarhalli kasutada ja mida võetakse kaarhalliga ette? Telkhalli ostmine plaaniti seetõttu, et kaarhallile ei olnud veel hiljuti sobivat asukohta. Nüüdseks on see aga leitud ja ma usun, et kaarhall pannakse veel selle aasta jooksul püsti. Telkhalli ostmisest oleme seega loobunud.

Revisjoniaktist selgub, et väidetavalt andsite Teie Igor Pivovarovile suulise loa kaar­halli ostmiseks. Kas Paldiski Linnahoolduse OÜ-l oli linnavalitsuse luba kaarhalli ostmiseks? Igor Pivovarovil oli selleks olemas täielik õigus, sest tema pädevus oli siis tegelikult 2–3 korda suuremgi kui kaarhalli ostmiseks. Eraldi luba selleks tehinguks polnud vaja linnavalitsusel anda.

Kas vastab tõele, et Valentina Pivovarova töötab Paldiski Linnahoolduse OÜs? Jah, töötab.

Kas Paldiski Linnahoolduse OÜ on lepingulistes suhetes OÜga I.V.A.P.G.? Ei ole.

 • Igor Pivovarov: mina olen ausalt töötanud

Enne, kui advokaat jõudis Igor Pivovarovile soovitada teemat mitte kommenteerida, rääkis ta eelmisel päeval telefonis üsna pika jutu maha:

“Ma arvan, et (naerab) te helistate… seal on kaks inimest, härra Tšerepanov ja härra Pitšugov (Paldiski linna volikogu eelmine esimees Nikolai Pitšugov – toim), te nende palvel helistate. Sellepärast, et see oli nende intriig. Meid oli enne valimisi vaja halba valgusesse panna. Tšerepanov andis ühe korra asja politseisse, avaldus lükati tagasi. Siis ta soovis volikogu kaudu, et enne valimisi inimesed arvaksid, et me tegime midagi halba. Meie tegime kõik hästi. See akt on täis absurdseid süüdistusi. Nagu ka see legendaarne pinkide lugu. Me valmistasime 80 pinki, aga härra Tšerepanov luges neid kokku ainult 25 tükki.”

Teie arvates on need andmed aktis kõik väljamõeldis? Jah. Selles ma olen sada protsenti veendunud. Kui te olete õiglane ajakirjanik, võite sõita linna vaatama. Angaari ma tõesti ostsin, see oli Paldiski Linnahooldusele vajalik. Teate, inimesed linnas nägid meie tööd ja ma olen kõikide nende punktide kohta valmis vastama. See on poliitika, mõistate! Väga kahju, et meie linnas toimetavad poliitikud, aga mitte ettevõtlikud inimesed.

Kui lugeda seda akti, jääb küll mulje varguste reast linnaettevõttes. Ma olen härra Tšerepanovi kohta väga palju asju kuulnud, mis toimus Vene Erakonnaga. Seal olid samasugused süüdistused ja intriigid. Ta ongi selline inimene. Kahju, et linn kannatab selliste asjade pärast.

Nüüd peab politsei linnaettevõtte tehingutega tegelema? Politsei arvatavasti tegeleb, ma ei teagi. Mind pole keegi politseisse kutsunud. Vaikus on. Ma arvan, et nad on arukad inimesed ja oskavad lugeda. Kui ma ostsin Tartust selle angaari kuulutuse peale, siis mida ma kriminaalset tegin? Selgitage mulle.

Aktis kahtlustatakse, et tehingud on tehtud variisikute kaudu. Mina olen seda angaari müüjat ühe korra näinud, Tartus. Siis, kui käisin seda angaari vaatamas. Mul oli luba ja volitus kuni 42 000 euro suurusteks ostudeks. Millegipärast nüüd räägitakse, et luba ei olnud. Linnahoolduses on dokumendid. Las see kriminaalasi lõpeb ja me anname ise asja kohtusse.

Te olete ammune Paldiski elanik ja pikalt ka äri ajanud. Olete kõiki võime linnas näinud ja neid võimuga kaasnevaid intriige? Jah, Paldiski on väga huvitav linn. Varem oli härra Mölder linna peremees. Aga ta ei teinud mitte midagi. Minul elavad Paldiskis lapsed ja lapselapsed ja mina tahan, et siin oleks hea elada. Ma olen linnas palju head teinud ja härra Tšerepanov on oma intriigidega mind alandanud. Piinlik, et Tšerepanov tuli, valitses pool aastat ja linn oli peaaegu pankrotis. Ta tegi paljusid asju valesti. Ma olen juba nii palju elanud, et tean, kes maksab, see tellib ka muusika. Praegu makstakse teile ja teie teete sellist muusikat, nagu vaja.

Te olete ise maksnud, et nii hästi teate? Ei, elu on näidanud seda. Mõistate? Mina ei ole kellelegi maksnud ja ei kavatse maksta. Mina olen ausalt töötanud.

 • Kallas: ma tean, kelle tellimustöö see on

Kaupo Kallas oli linna valimisliitude kaudu kontrollivatele suurärimeestele – Paldiski Põhjasadama omanikule Aleksei Tšuletsile ja Alexela suuromanikule Heiti Häälele –omal ajal vajalik tollase Paldiski peremehe Jaan Mölderi mahavõtmiseks. Seejärel hakkas suurärimeeste heakskiidul algul Paldiski abilinnapeaks ning hiljem linnapeaks saanud sotsiaaldemokraat Stanislav Tšerepanov tuhnima linnaettevõtte tehingutes ning Kallas sattus põlu alla. Ta istus kuni eelmise aasta sügisel toimunud volikogu valimisteni opositsioonis.

Revisjoniakti koostajad olid Tšuletsi juhitava valimisliidu liikmed. Akti arutamise ajal märkis Kallas volikogus kibedalt, et tegemist on tellimustööga ning talle on teada, kes selle tellis.

Volikogu esitas akti tulemusel kriminaalasja algatamise avalduse. “Avalduses toodud asjaolude kontrollimiseks alustati kriminaalmenetlust omastamise paragrahvi alusel ja kriminaalasi on keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos eeluurimisel. Kahtlustust ühelegi isikule esitatud ei ole,” teatas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Arno Põder uurimise hetkeseisust.

Praeguseks on Kallas jälle linnas tehtud mees. Kuna Tšuletsile oli teda vaja volikogus ainuvõimu kindlustamiseks, valiti ta volikogu esimeheks ja temast sai ka uurimise all oleva Paldiski Linnahoolduse juhatuse liige. Juhatuse teine liige on aga valimisliidu Paldiski Sadam nimekirjas volikogusse valitud Konstantin Tšertšik, kes on omakorda politsei uurimise all seoses häälte ostmise kahtlusega.

Kallasel ei olnud teema teadasaamise järel sel nädalal kokkusaamiseks aega. “Ma lihtsalt saan aru, et selle teemaga on meie opositsioon tugevalt tegutsenud ja sellele tuleb vastata ainult kirjalikult,” põhjendas ta.

Ka revisjoniakti üks koostajatest, praegune abilinnapea Eldar Toonverk vastas tervele reale kirjalikele küsimustele napilt. “Minu seisukoht oli väljendatud Paldiski linnavolikogu revisjonikomisjoni aktis. Uue kaarhalli ostmiseks luba linnavalitsus ei andnud, kuna leidis, et tuleb ära paigutada vana kaarhall,” sõnas ta.

 

Kommentaar

 • Kriminaalasja algatamise avalduse tegi volikogu

Stanislav Tšerepanov, Paldiski endine linnapea, SDE
Mitte mingisugust poliitika tegemist selle revisjonikomisjoni akti taga küll ei olnud. See on absoluutselt loll ja ebakompetentne jutt inimestelt, kes olid ja on ka praegu linnavõimu või linnaettevõtte juhtimise juures. Kriminaalasja algatamise avalduse tegi Paldiski linna volikogu ning revisjonikomisjonis koostasid akti samad inimesed, kellega Kaupo Kallas on praegu koalitsioonis.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

  Vaata kogu kava
  Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  13. March 2014, 19:57
  Otsi:

  Ava täpsem otsing