11. aprill 2014 kell 10:51

Valitsuse lubaduste katteallikaid

Rahandusminister Jürgen Ligi koostatud Exceli-tabelis valitsusliidu lubaduste kulude ja katteallikate kohta on lubadustele kuluv summa muutunud väiksemaks ja katteallikad märgatavalt suuremaks.

Koalitsioonilepingu maksumus ja katteallikad  Leppe seis 2015RES täpsusta-tud andmedPositsiooni halvenemine (mln €) KOKKU:172,1156,2Lastetoetused, kombinatsioon universaalsest ja vajaduspõhisest.        VP: 45; UN:45/45/1007877Toimetulekutoetuse määramisel laste  osa tõstmine2,72,4Tasuta koolitoit gümnaasiumis 3,13,1Pensionäride täiendav tulumaksuvabastus5,54,3Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 144€lt 154€ni1616,7Töötuskindlustusmakse määra alandamine 3%lt 2.4%ni3232,3Palgatõus riigieelarvest palka saavatele inimestele2712,6Eelarves juba võetud kohustustele kate ehk baasi korrigeerimine55Haridusvaldkonna lisakulud (tulemusstipendiumid jmt) 0,50,5Matusetoetus (vajaduspõhine)11 Kohtumenetluse kiirendamise reform1,31,3    Positsiooni paranemine (mln €) KOKKU:172,1226,8Pahede maksustamineAlkoaktsiisi täiendav tõstmine 10%    (kokku 2015. a 15%)912Tubakaaktsiisi täiendav 5%  tõstmine 2016 1010,2Riigieelarve paindlikkuse suurendamineKütuseaktsiisi lahtisidumine teehoiust (KOVide rahastus ei vähene)2525Erimärgistatud kütuse soodusaktsiisi (v.a.PõM ja kalalaevad) asendamine täpsema kompensatsioon/dotatsioon sektorisse3230,5Maaelutoetuste finantseerimise korrigeerimine139,5Parem/tõhusam finantsjuhtimine1515Maksusüsteemi korrastamineRiigieelarvest saadavate PRIA toetuste maksustamine1,51,5Ühekordsed meetmedÜhekordsed meetmed (tulu/kulu meetmed)17,117,1Kulude ajatamineKulude ajatamine tulevastele perioodidele (vanemapensioni veel jõustumata osa)2323Menetluses olevate maksueelnõude jõustamineEttevõtete sõiduautode sooduskäibemaksumuudatused,   eelarves võetud riskide maandamine2046,9Tarbimise maksustamineMaagaasi aktsiisi tõstmine3,53,1Eesti Lotole reklaamiõiguste andmine33KMD INF 30

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum