28. aprill 2014 kell 9:14

Euroopa loob ühtse baasi ühe osanikuga OÜ tegutsemisele

Euroopa Parlament ja Nõukogu töötasid välja direktiivi eelnõu ühe osanikuga OÜ asutamise kohta. Eelnõu ühtlustab liikmesriikide õigusnorme, et lihtsustada välismaal äriühingute tegutsemist.

Direktiivi alusel kehtestataks kogu ELis ühtsed õigusnormid, mis võimaldaks luua ühe osanikuga osaühinguid, mida tähistataks kogu Euroopas lühendiga SUP (Societas Unius Personae).

Justiitsministeerium saatis eelnõu Eesti huvigruppidele arvamuse avaldamiseks.

Direktiivi loomise vajadus tuleneb EL ettevõtjate hinnangutest, et eri riikides tegutsemine on kulukas ja keeruline ning ainult vähesed väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad investeerivad välismaale, asutades äriühinguid teistes riikides, selgitas justiitsministeerium. 

Eelkõige on probleemiks liikmesriikide õiguskordade erinevused ning klientide ja äripartnerite vähene usaldus välismaiste ettevõtjate vastu.

Kulusid vähendaks eelkõige ühtlustatud registreerimise kord, interneti teel registreerimise võimalus koos ühtse näidispõhikirjaga ja äriühingu asutamiseks vajalik väike kapitalinõue.

Võlausaldajate kaitseks pandaks SUPi juhatuse liikmetele (ja mõnel juhul SUPi ainsale osanikule) kohustus väljamakseid kontrollida. Selleks, et ettevõtjad saaksid siseturust täiel määral kasu, ei tohiks liikmesriigid kehtestada nõuet, et SUPi registrijärgne asukoht ja juhtkonna asukoht peavad tingimata asuma samas liikmesriigis.

Muudatuste rakendamine võib arvutuste järgi aidata äriühingu asutajatel Euroopa Liidus säästa kokku 236 miljonist eurost kuni 653 miljoni euroni aastas, selgitas justiitsministeerium. 

Lähemalt algatuse kohta:http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm#corporategovernancepackage

Direktiivi eelnõu:http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/cgp/smcd/140409-smcd_en.pdf

Justiitsministeerium ootab huvigruppide arvamusi eelnõu kohta 9. maiks.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum