Viivika Rõuk • 6. mai 2014 kell 6:32

Tulude e-deklareerimisel nähakse vähe puudusi

Maksu- ja tolliameti (MTA) küsitlusest selgus, et 95% vastanutest on elektroonilise tulude deklareerimisega rahul.

Samas leidis 75%, et andmed laenuintresside kohta võiks maksuhaldurile saata pank.

MTA teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmann ütles, et küsitluse tulemuste järgi saab teenust arendada, sest klientidelt laekub väärtuslikku tagasisidet. "Nii et kuigi meil on üldise rahulolu üle hea meel, võtame laekunud ettepanekud kohe arutlusele," rääkis Reitmann. Tulude deklareerimise puhul e-maksuametis toodi eelistena välja mugavust, lihtsust ja kiirust, eriti tõsteti esile seda, et deklaratsioonid on suures osas eeltäidetud. Enim segadust põhjustasid abikaasaga ühise deklaratsiooni esitamine, samuti toodi välja, et mahukaid laenulepinguid on keeruline üles laadida. Väljakutseteks olid ka investeerimiskonto ja metsamaterjali deklareerimised. Ettepanekuna esitati e-posti teel teavituse saatmine deklaratsiooni staatuse muutumise kohta, ka leidis tervelt 75% vastanutest, laenuintresside andmed võiks maksuhaldurile saata pank.

E-posti teel küsitleti 2014. aastal elektroonilise tuludeklaratsiooni esitanud kliente, kokku saadeti küsimustikke 4491, tagasisidet andis 1885 klienti.

Hetkel kuum