7. mai 2014 kell 4:51

Harju Elekter: tulud on nihkes

Harju Elektri müügitulu oli esimeses kvartalis 15% võrra väiksem kui aasta eest. Languse peamiseks põhjuseks müügimahtude langus Leedus, kuid murepilved on ka Soome kohal.

"Äritegevuse käivitumine on tõepoolest tavapärasest aeglasem olnud. Kõige enam mõjutas tulemusi meie Leedu firma müük oma põhilistele partneritele," kommenteeris tulemusi Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe. Kontserni esimese kvartali konsolideeritud müügitulu oli 9,7 miljonit eurot ehk 15% vähem kui mullu samal perioodil. LHV analüütikud prognoosisid ettevõtte käibeks 11,5 miljonit eurot.

Müügimahu langusele avaldas ettevõtte teatel enim mõju Leedu segment, mille müügitulu vähenes aastaga poole võrra ning selle tingis peamiselt projektidest saadava müügitulu kahanemine. Allikmäe sõnul oli müügiprojektidest saadav tulu nihkes ja midagi katastroofilist ta antud olukorras ei näe. Erinevalt Rootsi tütarettevõtte tegevuse peatamisest tänavu veebruaris, Leedus midagi kiireloomulist ette ei võeta. "Kuna tellimused ja kliendid on seal olemas, siis esialgu lihtsalt vaatame, kuidas asi areneb," sõnas Allikmäe.

Muret teeb ka Soome

Ka Harju Elektri suuromanik ja nõukogu esimees Endel Palla esimese kvartali kesistest tulemustest ei heitu ja peab seda normaalseks sesoonsuseks. "Ma ei peaks seda mingiks drastiliseks tulemuseks, sest üldiselt läheb hästi," kinnitas Palla. Samas tunnistas ta, et Leedus peab asja veidi parandama. Teiseks murekohaks peab Palla Soomet, kus tööstusvaldkonnas üldiselt tõusu ei ole loota. Sellega on ettevõte Palla kinnitusel aga juba arvestanud.

OÜ Galileo kaudu Harju Elektri aktsiaid omav Vahur Pindmal on ettevõttesse usku ka hoolimata nõrgematest kvartalitulemustest. Kuigi ta polnud end jõudnud kvartalitulemustega kurssi viia, siis peab ta elektriseadmete tootjat üldiselt edumeelseks. "Mina pean tööstussektori perspektiivikaks ja kui tahta osta Eesti tööstuse aktsiaid, on Harju Elekter olnud hea valik," sõnas Pindma. Investor lisas, et kuigi ettevõte pole näidanud ideaalset kasvu, siis on kindlasti tegemist rahumeelse investeeringuga, millest ta kiiruga väljuda ei kavatse.

Kolm koduturgu

Müügitulude kahanemist mõjutas esimeses kvartalis üldine elektriseadmete müük, mis vähenes 16,5%. Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti 64% Eestist väljapoole, seejuures 81% müügituludest saadi koduturgudelt ehk Eestist, Soomest ja Leedust.

Allikmäe sõnul sõltuvad müügitulemused valdkonnast ehk kas tegemist on energiasektori või tööstusautomaatikaga. "Energiasektor on pikas perspektiivis väga lootusrikas, sest selles valdkonnas investeeritakse palju nii Eestis kui ka mujal Põhjamaades just energiajaotuse töökindlusesse," rääkis ta.

Tööstusautomaatika sõltub aga Allikmäe sõnul väga palju maailma konjunktuurist. "Momendil on tavapärane ooteseisund, mis tähendab, et ei ole investeerimislaineid. Eks me peame selle 2008. aastal alanud uue reaalsusega  leppima," tõdes juht.

Dividende kahtluse alla ei sea

Kuigi esimese kvartali müügitulemused jäid allapoole ootusi, siis edaspidist dividendide maksmist Allikmäe kahtluse alla ei sea. "Oleme kogu oma börsil oleku aja dividende maksnud ja ma ei näe põhjust, et seda edaspidi muuta," kinnitas juht.

Esimese kvartali nõrkadest tulemuste põhjal on tulevaste aastate dividendimaksete kohta Allikmäe sõnul ennatlik järeldusi teha. "Meil on nii palju jaotamata kasumit, et kindlasti tahame oma aktsionäre edaspidigi rõõmustada," rääkis juht. 

Sel aastal teeb Harju Elektri juhatus 8. mail toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul ettepaneku maksta dividende 10 senti aktsia kohta. Kokku tahetakse dividendideks maksta 1,74 miljonit eurot. Ettevõtte eelmise aasta puhaskasum oli 5,16 miljonit eurot, eelmise perioodide jaotamata kasum on 13,47 miljonit eurot.

Kommentaar: Üllatas sidusettevõte

LHV Panga vanemanalüütik Joonas Joost:

Olime üsna hea neljanda kvartali järgselt oma ootustes Harju Elektri esimese kvartali käibe osas liialt optimistlikud. Aastaga 15% vähenenud käibemaht oli ka peamine põhjus, miks ärikasum jäi oodatust nõrgemaks samal ajal kui 17.6%-line brutokasumi marginaal püsis üsna kõrgel ning ületas ka meie 16.9%-list ootust.

Mõneti üllatuslikult, eriti arvestades Harju Elektri nõrka äritulemust, kasvas sidusettevõtte Draka Keila Cables kasum, mille tulemusena kujunes Harju Elektri esimese kvartali puhaskasumiks 391 000 eurot. Meie ootasime puhaskasumiks 340 000 eurot. Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga langes puhaskasum küll 44%, kuid eelmise aasta tulemusi mõjutas oluliselt PKC aktsiate müügist saadud tulu, mis sel aastal puudus.

Autor: Birjo Must, Harry Tuul

Hetkel kuum