21 mai 2014

Haigus lõpetas Ossipenko kriminaalmenetluse

Viru maakohtu määrusega lõpetati parandamatut haigust põdeva Ida-Viru kommunaal­äri kuninga Nikolai Ossipenko suhtes kriminaalmenetlus.

Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi, linnapea nõuniku Jüri Kollo, Ossipenko firma N&V jt suhtes aga sama kohtumenetlus jätkub.

Teisipäevasel kohtuistungil tehti süüdistatava Nikolai Ossipenko suhtes menetluse lõpetamise määrus, kuna ta on parandamatult haigestunud, selgitas kohtu otsust Viru maakohtu pressiesindaja Jelena Muttonen.

“Ekspertiisi aktist tulenevalt on välistatud Ossipenko osalemine kohtumenetluses enne 2015. aasta jaanuari-veebruari. Kohtu hinnangul ei ole mõeldav kogu kriminaalmenetluse edasilükkamine kuni nimetatud tähtaja saabumiseni, kuivõrd see rikuks kaassüüdistatavate õigust  ja avalikkuse ootust asja menetlemisele mõistliku aja jooksul,” lisas Muttonen.

Teisipäevane kohtuistung lükkus edasi kuni määruse jõustumiseni. Määrus on vaidlustatav kümne päeva jooksul. Kui seda ei vaidlustata, siis järgmine istung toimub 3. juunil.

Esimene kohtuistung Kohtla-Järve linnajuhtide ja kohalike ettevõtjate korruptsiooniasjas toimus märtsi alul. Süüdistuse järgi esitas Kohtla-Järve linnale teenuseid osutanud AS N&V juhatuse liige Nikolai Ossipenko 2006. aasta septembrist kuni 2009. aasta augustini linnavalitsusele kinnitamiseks valeandmeid tehtud tööde kohta.

 

Mis on mis

Süüdistus

Kohtla-Järve linnajuhte Jevgeni Solovjovi ja Jüri Kollot, Nikolai Ossipenkot ja temaga seotud ASi N&V, ettevõtte tegevjuhte Irina Lobkovat ja Vjatšeslav Stankevitšit ning OÜd Värimal ja selle juhatuse liiget Vjatšeslav Safo­novit süüdistatakse Kohtla-Järve varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumises, ametiseisundi kuritarvitamises, konkurentsikuritegudes, hangete teostamisnõuete rikkumises ja seonduvate dokumentide vormistamises, aususe kohustuse rikkumisega seotud kuritegudes ning sellega seonduvates muudes kuritegudes.

Hetkel kuum