Kuidas hoiduda keelatud kokkulepetest?

09. juuni 2014, 00:00

Veel 2000. aastate alguseni oli konkurentsiõigusega seotud vaid mõni üksik juhtum, aga praegu on see üks tähtsamaid uurimisvaldkondi.

Riigi peaprokurör Norman Aas on öelnud, et konkurentsiõiguse rikkumine tähendab korruptsiooni, mille uurimine on prioriteetsuselt võrdne narko­kuritegude ja alaealiste vastu suunatud kuritegudega.

Advokaadibüroo LEXTAL advokaat Oliver Nääs rääkis Äripäeva ja Lextali hommikuseminaril, et konkurentsiõiguse eesmärk on kaitsta tarbija huvisid: kvaliteetne kaup ja madal hind.

Alkoholiturg terava pilgu all. Õiguse tagab vaba turg ja konkurents ehk nõudluse ja pakkumise tasakaal. Konkurentsi­õiguse menetlejad on konkurentsiamet (kaitsepolitseiamet) ja riigi­prokuratuur.

Konkurentsiõiguse aspektist on kõige rohkem menetletud alkoholi jae- ja hulgimüügi-, teedeehituse-, esmatarbekaupade-, tänavapuhastuse- ning turvateenuseturg.

Õigusrikkumises saab süüdistada siis, kui on tuvastatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe eesmärk või tagajärg. Kui tuvastatud on eesmärk, pole tagajärge vaja tuvastada.

Mõni kokkulepe on lubatud. Mõnel juhul on kokkulepped ettevõtete vahel ka lubatud, eeldusel, et see tõhustab kaupade tootmist ja levitamist või edendab majanduslikku või tehnilist progressi. Tarbija peab sellest kasust saama õiglase osa.

Kokkulepped on lubatud eeldusel, et konkurentsi ei kõrvaldata täielikult.

 • Teataja võib karistusest pääseda

Peitkuritegude avastamiseks on kasutusel leebusprogramm, mis lubab konkurentsi kahjustavast koostööst teatajale leebema karistuse.

Leebusprogrammiga loodavad konkurentsiamet ja prokuratuur konkurentsi kahjustavast koostööst kiiremini teada saada ja kuritegu tulemuslikumalt menetleda. Kui aga leebusetaotleja vahendusel saadud tõendid ei anna leebuse kohaldamiseks alust, lükkab prokuratuur taotluse tagasi.

Taotleja vabastatakse karistusest siis, kui ta teavitab konkurentsiametit keelatud koostööst (ettevõtjate konkurentsi kahjustavast kokkuleppest, otsusest või kooskõlastatud tegevusest) ja aitab prokuratuuril saavutada teiste koostööosaliste süüditunnistamist.

Kui selgub, et mõni ettevõtja osaleb kuriteos vastu tahtmist, annab leebusprogramm võimaluse rikkumisest väljuda ja menetlejatega koostööd tehes ka karistusest pääseda.

Kui kriminaalmenetluse käigus ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda leebust kohaldada, võib riigiprokuratuur oma määrusega menetluse leebusetaotleja suhtes uuendada.

 

Pane tähele

 • Mida keelab konkurentsiõigus?

Hinnakokkulepped: klientidele müüdava toote hin­na(va­­hemiku) kokkuleppimine ja hindade muutmine sama palju samal ajal.
Tootmise või teenindamise piiramine: tootmis- või müügi­mahu fikseerimine ja toote tootmise või müügi keelamine.
Kaubaturu jagamine: klientide, territooriumi või toodete jagamine.
Ühepoolne infovahetus, juhul kui eeldatakse selle vastuvõtmist ja kasutamist.

 

Mis on mis

 • Konkurent

Tegelik
Ettevõtja, kes tegutseb samal kaubaturul (tooteturg ja geograafiline turg).
potentsiaalne
Ettevõtja, kes on võimeline ja valmis lühikese aja jooksul tegema investeeringud samale kaubaturule sisenemiseks.

 • Konkurentsi kahjustav teave

Puudutab konkreetset ettevõtet.
suunatud tulevikku.
Puudutab kas hindasid või mahtu.

 • Rasket laadi koostöö

Konkurentidevaheline koostöö (sh riigihangetes), mis seisneb hinna- või kauplemistingimuste kooskõlastamises, tootmise, teenindamise, kaubaturu, tehnilise arengu või investeerimise piiramises, kaubaturu või varustusallika jagamises ning kolmandale isikule turule pääsu takistamises või ta väljatõrjumises.

 • Kergemat laadi koostöö

Eelkõige tootmise või turustamise erinevatel tasanditel tegutsevate ettevõtjate vaheline (vertikaalne) koostöö.

 

Tasub teada

 • Leebuse kohaldamise tingimused

Konkurentsi kahjustava tegevuse (karistusseadustiku § 400) korral

Taotlus: esitatud leebuse taotleja enda algatusel ning sisaldab kõiki kohustuslikke andmeid.

Koostöö:
Taotleja lõpetab prokuratuuriga kooskõlastatult osalemise kuriteotunnustele vastava teo toimepanemises, välja arvatud juhul, kui ta kaasatakse jälitustoimingusse.
Taotleja teeb võimaluse korral täielikult, avameelselt ja moonutusteta kättesaadavaks kõik talle teada olevad tõendid.
Taotleja teeb oma kulul täielikku ja heauskset koostööd uurimisasutuste ja prokuratuuriga kuni menetluse lõpuni.
Taotleja ei ole enne ega pärast leebuse kohaldamise taotluse esitamist pahauskselt hävitanud ega kõrvale toimetanud kuriteo menetluses asjakohaseid tõendeid ega avaldanud prokuratuuri loata leebuse kohaldamise taotluse või kriminaalmenetluse asjaolusid.

Seotus kuriteoga:
Taotleja ei ole kallutanud teisi isikuid kuritegu toime panema ega juhtinud kuriteo ettevalmistamist või toimepanemist.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

  Vaata kogu kava
  Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  08. June 2014, 18:00
  Otsi:

  Ava täpsem otsing