Töötuid esimest korda pärast masu alla 30 000

Indrek Kald 10. juuni 2014, 09:28

Registreeritud töötute arv langes pärast majanduskriisi esimest korda alla 30 000.

Registreeritud töötute arvu vähenemine mais jätkus. Kuu lõpus oli töötuna arvel 29 388 inimest ehk 4,6% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Enamik arveloleku lõpetamistest on töötukassa juhi Meelis Paaveli sõnul seotud tööleminekuga.

Mais registreeris end töötukassas 4020 uut töötut. Maikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4177 inimest. Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib väita, et tegelik hõivesse liikujate arv on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha, märkis töötukassa.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal (8,9%) ja Valgamaal (8,8%) ning madalaim Tartumaal (3,4%) ja Harjumaal (3,6%).

Suurima osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (19%), lihttöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (16%).

Mai jooksul lisandus aprillikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 4630 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 11 228. Suurim osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (23%). Järgnesid lihttöölistele (17%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele (16%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales mais 3333 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 826 inimest. Tööpraktikal osales 769, tööharjutusel 729 ning tööklubis 639 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1306 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 51 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 75 uut töökohta. Palgatoetusega oli mais töötamas 1301 inimest. Lisaks osales veel 1761 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa maksis mais töötuskindlustushüvitist 10 558 inimesele ehk 30% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 381 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,5 miljoni euro. Ligikaudu 112 euro suurust töötutoetust sai mais 7854 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa mais 434 inimesele. Keskmine mais määratud hüvitis oli 1543 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 558 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa mais 85 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2405 eurot ning hüvitisteks maksti mais üle 387 000 euro.

Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut. Registreeritud töötute määra arvutamisel on kasutatud statistikaameti rahvaloenduse andmetega korrigeeritud tööjõu andmeid.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
11. June 2014, 11:03
Otsi:

Ava täpsem otsing