Mari Mets • 19. juuni 2014 kell 14:47

Mikser Rootsis: julgeolek Euroopas pöördumatult muutunud

 Kaitseminister Sven Mikser kohtus täna Stockholmis Rootsi kaitseministri Karin Enströmiga, kellega arutas olukorda Ukrainas, selle mõju regionaalsele julgeolekule ning Eesti ja Rootsi osalusplaane rahvusvahelistel operatsioonidel.

Lepiti kokku ka Eesti ja Rootsi kaitsekoostöö süvendamises hangete, küberkaitse ja kaitsealaste abiprogrammide valdkonnas. Sarnaselt Eestile osaleb ka Rootsi Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Malis ja ISAF missioonil Afganistanis.

Ministrid tõdesid, et julgeolekuolukord Euroopas on seoses Ukraina sündmustega pöördumatult muutunud. See toob endaga kaasa vajaduse panustada senisest enam kaitsekoostöösse nii liitlaste kui ka partneritega, kes jagavad meiega samu arusaamu ja väärtusi, seda nii Euroopa Liidu, NATO kui ka kahepoolsete initsiatiivide raames.

“Eesti julgeolek on seda kindlam, mida tihedam on meie koostöö naabritega,” ütles Mikser ja tunnustas Rootsi toimekust Põhjala-Balti regiooni kaitsekoostöös.

Mikser kinnitas, et kõige tõhusamalt võiks ühiseid julgeolekueesmärke edendada NATO raamistikus ning avaldas heameelt, et Rootsis on hoogustunud debatt NATO liikmelisuse üle.

Mikser ja Enström rääkisid kohtumisel ka Rootsi juhitava Põhjala lahingugrupi järgmise rotatsiooni teemadel. „Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames on Põhjala lahingugrupis osalemine Eesti jaoks prioriteediks,” sõnas Mikser.

Samuti tervitas Mikser Rootsi üha suuremat osalemist paljudel regionaalsetel õppustel. „Rootsi osalemine näiteks Balti õhuväeõppustel ja mereväeõppustel Open Spirit ning BALTOPS on olnud äärmiselt väärtuslik koostegutsemisvõime tõstmisel,” ütles ta.

 

Hetkel kuum