Toitlustust saab edaspidi loata pakkuda

25. juuni 2014, 12:08

1. juulist jõustub uus seadus, mis viib paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, vaba majandustegevuse alla.

Näiteks jaekaubandus ja toitlustamine, mille puhul on edaspidi loobutud majandustegevuse registri (MTR) registreeringust ning majandustegevuse teate peab esitama ainult alkoholi ja tubakatoodete müügi puhul, vahendab majandusministeerium oma kodulehel.

Majandustegevus jaotatakse seaduse järgi kolmeks: teatamiskohustusega tegevusalad; loakohustusega tegevusalad, kus majandustegevusega tegelemiseks tuleb eelnevalt saada luba, mis vastab sisult praegusele tegevusloale ning nö vaba majandustegevus, kus tegutsedes ei ole eraldi luba või registreeringut vaja.

MTRi kandega ettevõtted viiakse automaatselt üle uude süsteemi. Juhul, kui on vaja esitada lisaandmeid, saab seda teha 120 päeva jooksul alates seaduse jõustumisest. Lisaandmeid peavad esitama näiteks finantsteenuseid pakkuvad ning vedelkütuse impordi, ekspordi ja müügiga tegelevad ettevõtted. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kaob, kustutatakse sealt automaatselt.

Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega. Samuti saavad ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis nõuab MTRi teate esitamist, seda teha infovärava eesti.ee vahendusel ja selle eest ei tule enam tasuda riigilõivu.

Väheneb ettevõtja halduskoormus. Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

Samuti saavad MTRile teate esitamist nõudvas valdkonnas tegutsevad ettevõtjad seda teha infovärava eesti.ee vahendusel ja selle eest ei tule enam tasuda riigilõivu.

Sisulised uuendused MTRis
Lisaks infole tegevuslubade ja majandustegevusteadete kohta hakkab uuenenud MTR sisaldama kõikidele ettevõtjatele tehtud ettekirjutusi ja keelde. See teeb ettevõtja tausta kontrollimise tarbijatele, äripartneritele ja järelevalveasutustele lihtsamaks.
    1. juulist on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Mõnes valdkonnas kaob vajadus oma tegevus MTRis registreerida, mõnes valdkonnas asendub see teavitamiskohustusega. Paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, lähevad nö vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja. Kõigi praeguses MTRis registreeritud ettevõtjate olemasolevad andmed kantakse uuenenud registrisse automaatselt üle ja ettevõtjatel ei ole vaja 1. juulil registris lisatoiminguid teha. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kaob, kustutatakse sealt automaatselt.
    Täiendavaid andmeid peavad registrile esitama finantsteenuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad, sest selle valdkonna senised registreeringud muutuvad tegevuslubadeks. Neil on selleks aega 120 päeva.
    Uued teatamiskohustusega tegevusalad on biotsiidi ja hambavalgendustoodete hulgimüük, pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste demonstreerimine. Et nendel tegevusaladel alates 1. juulist tegutseda, tuleb esitada registrile majandustegevusteade.
    Tegevusloa kohustusega tegevusalad on alates juulist ka väärismetalltoodete kokkuostmine ja hulgimüük, finantseerimisasutusena tegutsemine, valuutavahetusteenuse osutamine, alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine, usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine, pandimajateenuse osutamine ning vedelkütuse müük, eksport-import ja hoiustamine. Need tegevusalad olid seni registreeringukohustusega tegevusalad.
    MTRis ei pean enam teatama ega luba taotlema kaevandamisseaduses ja kaubandustegevuse seaduses nimetatud tegevusaladel. See tähendab, et edaspidi reguleerivad neid valdkondi praegugi kehtivad nõuded. Samuti on loobutud teatamiskohustusest majutusasutusena tegutsemise, väärismetalltoodete jaemüügi ning väärismetalltoodete teenusena valmistamisel.
    Erandina jääb kaubandusvaldkonnas teatamiskohustus alles alkoholi- ja tubakatoodete müügiga tegelevatele ettevõtjatele. Majutusasutused, kes soovivad alkohoolseid jooke müüa, peavad selle kohta MTRile teate esitama.
    Peale selle on MTRi koondatud ka valdkondi, mis varem oli eriseadustega reguleeritud, kuid milles tegutsevate ettevõtjate andmed ei olnud keskselt koondatud. Need valdkonnad on näiteks  muinsuskaitse, taimekaitse, relvaohutus, turvateenused, keskkonnategevus, audiovisuaalsed meediateenused jt.Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
27. June 2014, 08:39
Otsi:

Ava täpsem otsing