30. juuni 2014 kell 14:00

Riigikogu peab homme erakorralise istungi

Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus 23 riigikogu liikme ettepanekul homseks kokku riigikogu erakorralise istungjärgu.

Erakorralise istungjärgu päevakorras on:1. Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine;2. Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine;3. Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine;4. Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine;5. Majanduskomisjoni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine;6. Valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine;7. Majanduskomisjoni esitatud riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu esimene lugemine;8. Õiguskantsleri ettepanek nr 28 ravimiseaduse § 116 lõigete 1-6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

Istungjärk kestab kuni päevakorra ammendumiseni.

Hetkel kuum