22. juuli 2014 kell 21:00

Raportite materjalid võivad aidata nõuet rahuldada

Kuna olin eelnevalt saanud tutvuda SA VEB dokumentidega, siis polnud riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni raportis avaldatud seisukohad ja dokumendid mulle suures osas üllatavad. Tuleb aga tunnistada, et mitut dokumenti polnud ma varem näinud. Samas polnud raporti lisades dokumente, mis minu arvates oleksid võinud seal olla.

2013. aasta septembris omandas osaühing Tingel Tangel likvideerimisel olnud SA VEB rahalised nõudeõigused vastavalt SEB Panga (kui õigusjärglase) korrespondentkontode kinnitatud saldojääkidele Vnešekonompangas. Nõude kogusumma on üle 16 miljoni euro ning raportid ja esitatud materjalid võiksid aidata kaasa nõude rahuldamisele.

Juurdepääs lõppes. Mullu sügisel oli mul seetõttu võimalus tutvuda SA VEB dokumentidega, mis asusid SA VEB kasutuses olevas ruumis Eesti Pangas. Nendest tehti mulle ka kahel korral koopiad. Teiseks sain korduvalt tutvuda ka SA VEB dokumentidega, mis asusid Eesti Panga arhiivis. Vähemalt osaliselt oli tegu dokumentidega, mille oli üle andnud SEB Pank. Kahjuks lõpetati juurdepääs arhiivile, kui olin välja valinud mind huvitavad dokumendid, millest soovisin koopiaid, et nõuet efektiivselt maksma panna.

Kuna soovin omandatud nõude tõhusaks maksmapanekuks Eesti Pangaga ka edaspidi koostööd teha, ei heida ma keskpangale siinkohal midagi ette. Saan aru, et sarnaselt muu avaliku sektoriga püüdis ka Eesti Pank olla säästlik ja mitte kulutada üleliia paberit ega oma töötajate aega.

Nõude maksmapanek. Loomulikult oli mul suur huvi nii riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni kui ka sellele eelnenud riigikontrolli raporti vastu. Nõude maksmapanek on võimalik isikute suhtes, kelle vastu nõue omandati ja kes kontrollivad korrespondentkontosid ja korrespondentkontodel olevat Tingel Tangel OÜ-le kuuluvat raha, ning selleks on vajalik Eesti riigi, Eesti Panga ja SEB Panga abi.

Arvestades raportites toodut, ei tohiks ühelgi isikul olla enam midagi selle vastu, et õigusjärgsele omanikule tagastatakse talle kuuluv raha.

Hetkel kuum