10. september 2014
Jaga lugu:

Turundust võib firmasse osta ka teenusena

Ettevõtete lisandväärtuse tõstmiseks tasub ettevõtjatel pöörata rohkem rõhku oskuslikule turundamisele. Kuna selleski valdkonnas valitseb spetsialistide põud, võiks seejuures mõelda outsourcing’u peale ehk osta turundusteenust väljastpoolt maja.

Eesti ettevõtete keskmine turunduseelarve on 60 000 kuni 150 000 eurot aastas, aga suuremalt jaolt on selle maht palju väiksem. Jagades summa kuude peale, jääb oma teenuse või toote turundamiseks suhteliselt minimaalne summa. Selle edukas realiseerimine turundus­tegevustes nõuab väga häid teadmisi ning oskusi, et tegu oleks ikka investeeringu, mitte kuluga.

Tingimata tuleb olla kursis pidevalt areneva, killustuva ja muutuva turuga.

Kuluefektiivsuse küsimus. Kvalifitseeritud turundus­inimese keskmine netopalk on 1000-1500 eurot. Lisades maksud, teeb see aastaseks palgafondiks ca 30 000 eurot. Võrreldes turunduseelarvet ja turundustöötaja töötasu, jõuame küsimuseni, kas eraldi turundustöötaja palkamine on ikka ettevõttele kuluefektiivne. Mida väiksemad on rahalised ressursid, seda olulisemaks see küsimus muutub.

Turundusteenuse sisse­ostmise eelis on see, et ette­võte palkab enda jaoks tööle professionaalide meeskonna, kelle koolituskulusid ja motiveerimist ei pea kinni maksma. Samas on professionaalidel kogemused ja teadmised turul toimuvast oluliselt suuremad kui keskmisel turundusinimesel.

Lisaks on outsourcing’u puhul ettevõttel koostööpartner, kes suudab näha laiemat üldpilti ning kes teeb ettepanekuid, kuidas tõsta ettevõtte konkurentsivõimet ja kasumit.

Igakuised tegevused. Turundusteenuse outsourcing’u puhul pannakse turundusstrateegia koos kliendiga paika vastavalt tema eesmärkidele ning olemasolevatele ressurssidele. Strateegia loomisele järgnevad taktikalised igakuised tegevused, mida saab kuu lõikes tulemuste järgi muuta. Müügitulemusi analüüsides on näha, kuhu on mõttekas ressursse suunata, eesmärkide täitmise üks eeldus on turundustegevuste õige jaotus.

Lõpptulemuse parimaks mõõdupuuks on ettevõtte paranenud konkurentsivõime ja suurenenud ärikasum.

Jaga lugu:
Hetkel kuum