Äripäev • 13. jaanuar 2015 kell 11:55

Miks hakkab riigikogu komisjonide istungite salvestusi hävitama?

Rait Maruste.  Foto: Erik Prozes

Täna läbis teise lugemise riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette riigikogu komisjonide töö salvestiste kustutamise parlamendi ühe koosseisu tööaja lõpus.

Keskerakondlane Kadri Simson küsis eelnõu tutvustanud põhiseaduskomisjoni esimehelt Rait Marustelt, miks siiski pole võimalik salvestisi säilitada. 

Maruste nentis, et salvestised on korrastamata massiivsalvestis. "Seda on kümnetes, kui mitte öelda sadades tundides, kui kõik komisjonid kokku võtta. Kui me tahaksime neid säilitada mingisugusel ratsionaalsel viisil kasutamise eesmärgil, siis tuleks seda salvestiste massiivi kuidagi korrastada," rääkis ta. "Te teate, kuidas komisjonide istungid toimuvad. Seal räägitakse asjast, aga räägitakse ka kõrvalistest asjadest, tehakse nalja ja mis iganes, kusjuures ei ole selge, kes parasjagu räägib, mis tähendaks seda, et kui me tahame salvestist kasutada, peaks olema võimalus öelda, et Kadri Simson, Aivar Sõerd jne räägivad, vastasel korral on see suur kogum müra."

Maruste sõnul küsiti spetsiaalselt, mida arvab sellest korrastamata massiivist riigiarhiiv ja riigiarhiivi inimesed vastasid, et neid see korrastamata mass ei huvita. "Sellest lähtuvalt on siia kirja pandud see, mis siin kirjas on, ehk me säilitame seda salvestist kui abimaterjali ühe koosseisu sees neli aastat," lausus Maruste.

Maruste lisas, et avaliku teabe seaduse kohaselt võib asutusesisest teavet säilitada viis aastat ja erandjuhtudel võib asutuse juht võtta vastu otsuse, et neid säilitatakse 10 aastat maksimum, seda kasutatakse näiteks diplomaatiliste memode puhul. "Aga kas me peaksime seda korda siin rakendama või mitte? Me leidsime komisjonis peale pikki arutelusid, et jääme selle ühe koosseisu reegli juurde, sest oli ka ettepanekuid, et osa inimesi arvas, et tuleks hävitada kohe, niipea kui protokoll on koostatud, siis tuleks helisalvestis kõrvaldada."

Hetkel kuum