Äripäev • 15. detsember 2015 kell 6:00

Aastaga paranes madalapalgaliste toimetulek

Viiekas  Foto: Andras Kralla

Kui aasta tagasi oli kehvasti toimetulevaid töötajaid 41%, siis tänavu on nende osakaal langenud 33%-ni. Kehvasti toimetulevad töötajad teenisid keskmiselt 668 eurot või alla selle kuus kätte, selgub Palgainfo Agentuuri ja partnerite tööturu- ja palgauuringust.

Aastaga on kasvanud nende töötajate osatähtsus, kes tulevad oma palgaga majanduslikult toime. Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ütles, et oma töötasuga keskmiselt või hästi toime tulevate töötajate osatähtsus on eelkõige kasvanud nende inimeste seas, kes teenivad vähem kui 800 eurot kuus. „Seda on mõjutanud alampalga tõus, tulumaksuvaba miinimumi suurendamine ja maksumuudatused, samuti organisatsioonides toimunud põhipalkade kasv,“ kommenteeris Seeder. 

Töötasu kasvas aastaga 42%-l töötajatest ning keskmine neto kasv jäi 50-200 euro piiresse. Töötasu kasvu kogesid sagedamini üle 800 euro teenivad töötajad. Pea sama paljudel töötajatel (41%) töötasu ei muutunud ning 7% oli kogenud töötasu langust.  Ligi 2/3 töötajate (62%) palgataseme muutus tulenes põhipalga muutustest ning üle kolmandiku töötajate töötasu kasvu tõi kaasa töö- või ametikoha vahetus. Alampalga muutus mõjutas 31% töötaja töötasu kasvu. 

Töötajate netopalgaootus võrreldes aasta taguse ajaga kasvanud ei ole – palgaootuse mediaan oli novembris 1200 eurot, mis on samal tasemel eelmise aastaga. 

Tööandjate küsitluse tulemused näitavad, et võrreldes eelmise aastaga on organisatsioonide hulk, kus põhipalgad aasta jooksul ei muutu, pisut suurem – 37%, eelmisel aastal oli sama näitaja 31%. Ülejäänud (63%) organisatsioonides tõsteti põhipalkasid eelmisel kuuel kuul või kavandati seda teha järgmise poolaasta jooksul. Keskmine toimunud ja kavandatav muutus jäi 5% ringi, kuid see ei puudutanud kõiki töötajaid. Toimunud põhipalga muutus hõlmas kõiki töötajaid vaid kolmandikus organisatsioonides (31%), kavandatav muutus puudutas kõiki töötajaid pooltes organisatsioonides, kus muutusi plaaniti. 

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Novembris 2015 läbiviidud uuringus osales 306 tööandja esindajat ning 13270 töötajat ja tööotsijat.  

Hetkel kuum