Eliisa Matsalu • 21. detsember 2015 kell 7:00

Tormijooks maksude ajatamisele

Maksuameti uus teenus annab ettevõtetele suurema võimaluse vältida hilinenud maksetest hoolimata sattumist maksuvõlglaste nimekirja.  Foto: Scanpix/reuters

Maksuameti uus teenus annab ettevõtetele suurema võimaluse vältida hilinenud maksetest hoolimata sattumist maksuvõlglaste nimekirja.

Maksuamet käivitas eelmisel nädalal uue teenuse, millega saavad ettevõtjad ja füüsilised isikud e-maksuametis maksude tasumisel tekkinud ajutisi raskusi maksusummade ajatamisega leevendada ja vältida nii maksuvõlglaste nimekirja sattumist.

Maksuameti tulude osakonna juhataja Ruth Paade sõnul on uues teenuses maksuvõla ajatamise taotlusega seotud asjaajamine tehtud elektroonseks ja automaatseks ning lisatud paindlikkust maksusumma arveldamisel.

„Oleme võtnud arvesse tagasisidet, et maksude maksmiseks saaks tasumisgraafikut taotleda juba enne võimaliku maksuvõla tekkimist. Sel juhul väldib isik ka maksuvõlglaste tabelisse sattumist,“ rääkis Paade.

Nii ei pea enam ka ootama, millal maksetähtaeg tekib, vaid saab taotluse esitada enne selle saabumist. „Seega oleme protsessi teinud mugavamaks ja lihtsamaks, mis paneb loodetavasti rohkem seda teenust ka kasutama,“ lootis Paade.

Kui varem esitati ajatamistaotlusi umbes 10 päevas, siis uue teenusega on juba esimestel päevadel olnud taotluste maht kaks korda suurem.

Paade selgitas, et teenust saavad kasutada kõik, kel võib tekkida maksude tasumisel ajutisi probleeme. „Teenus aitab ka ajatatud maksuvõla tasumisel silma peal hoida ning tuletab meelde, kui ajakavast maha jäädakse. Raskuste puhul on võimalik meiega uuesti ühendust võtta ja sobivam lahendus leida,“ märkis ta.

Nihkes maksed

Väikeettevõtja, Leisi Lapikoja omaniku Maire Forseli sõnul on maksuameti muudatus vägagi tervitatav. Forsel rääkis, et kontrollib tihti Krediidiinfost ettevõtete seisu ja on märganud, et korralikel firmadel tekib paar päeva pärast deklaratsiooni esitamise kuupäeva ajutine võlg.

„Võib-olla on see raamatupidaja hooletus, kuid võib-olla ongi maksmised 1-2 päeva nihkes ja nii satuvadki nad kohe võlglaste sekka,“ rääkis Forsel ja avaldas lootust, et maksuameti uus e-teenus aitab ettevõtetel oma maksumaksmist järje peal hoida. „Muudatus on hea just ettevõtte mainele,“ märkis Forsel.

Ta lisas, et äris tuleb ikka aeg-ajalt ette, et klient või äripartner jäävad võlgu, mistõttu ei saa ettevõte kõiki makse korraga ära maksta. „Kõik maksenihked ei sõltu alati sinust,“ ütles ta.

Ajatamistaotluse käik on e-maksuametis pidevalt jälgitav ja tavaliselt kuvatakse palve tasumisgraafik kinnitada juba pärast taotluse esitamist. Kui tasumisgraafikus pakutud kuumakse või tasumisperiood ei ole sobiv, saab abivahendina kasutada maksevõime kalkulaatorit.

Lisaks aitab maksuamet maksuvõla ajatanutel olla kursis, kas maksed püsivad graafikus. Selleks saadetakse automaatselt e-kirju või telefoni lühisõnumeid ning palutakse raskuste tekkimisel ühendust võtta, et lahendus leida.Uue e-ajatamise teenuse maksumuseks kujunes ligi 200 000 eurot, seda rahastati Euroopa Liidu struktuuritoetuste regionaalarengu fondist.

Seevastu ütles Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni president Kersti Kracht, et uuel teenusel ei ole ettevõtete jaoks mingit vahet. „See pole mingi uudis, niikuinii on alati ajatada saanud. Vahet pole, kas teed seda internetis või paberil,“ ütles ta.

Taotlust lihtsam esitada

1. detsembri seisuga on kehtivaid maksuvõla ajatamise ajakavasid 2909. Nendest lihtsustatud korras on koostatud 1517, mis tähendab, et veidi üle 50 protsendi ajatamisi tehtud 6 kuu või vähema peale.

Ajatatud summa on 13,7 miljonit eurot. 2015. aasta 11 kuu jooksul on maksuamet kinnitanud 5861 ajakava, neist lihtsustatud korras üle 3341, mis tähendab, et 57% isikutest soovivad ajatada väikest ja lühikese kestusega võlga.

Tavapäraselt esitatakse maksu- ja tolliametile keskmiselt 500 maksuvõla ajatamise taotlust kuus ning enamik neist jääb alla 10 000 euro ja on kuni aastase tasumisajaga.

Uues lahenduses saab selliste summade ja tasumisaja puhul esitada ajatamise taotluse lihtsustatud korras, millele tuleb otsus automaatselt. Kui ajatatav maksuvõlg on üle 10 000 euro või soovitakse tasuda pikema aja vältel kui 12 kuud, siis saab e-maksuametis/e-tollis kõik eelnevad sammud sarnaselt täita, kuid siis vaadatakse taotlus põhjalikumalt üle ning vajadusel nõustatakse, et aidata maksude tasumisel ajutiste raskustega hakkama saada.

Hetkel kuum