• Jaga lugu:

  Kohtla-Järve ööbik lõpetas laulmise

  Esimene kohtuistung 2014.a kevadel Kohtla-Järve tollase linnapea Jevgeni Solovjovi (keskel) ning linnapea nõunikuks olnud Jüri Kollo (paremal) kriminaalasjas.Foto: Andres Haabu

  Kaitsepolitseiameti uurimine koondnimega „Ööbik“ viis ametist üdini korrumpeerunud Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi, kuid miljonärist suurärimees Nikolai Ossipenko ja tema kommunaalfirma tulid kohtust välja puhaste paberitega.

  Tänu hiljuti jõustunud kohtuotsusele said avalikuks ka kriminaalasja kohtutoimikud. Mahukaid kaustu lugedes avaneb pilt ühe Eesti mõistes üsna suure omavalitsuse juhtide sidemetest kohaliku piirkonna oligarhi mõõtu suurärimehega.
  Varasemast on teada, et Nikolai Ossipenko vabastati 1999. a politseikomissari ametikohalt ning kuigi ametlik põhjus vallandamiseks oli ametikoha kaotamine, peetakse selle tegelikuks põhjuseks keskkriminaalpolitsei kogutud infot tollase Ida-Viru prefekti Helmut Paabo sidemete kohta allilmategelastega. Jälitustoimikust käis toona läbi ka Jõhvi politseikomissari Ossipenko nimi.

  Poliitik peab ärimeestega suhtlema võimalikult avalikult, siis ei lange ta igasugustesse lõksudesse.

  Jevgeni Solovjov,
  endine Kohtla-Järve linnapea
  Politseitöölt kommunaalärisse
  Pärast politseitöölt lahkumist sisenes Ossipenko Ida-Virumaa kommunaalteenusteärisse ja seda seninägematu edukuse ja rentaablusega. Järjest noppis tema firma N&V võite Narva, Jõhvi, Sillamäe ning Kohtla-Järve riigihangetel. Näiteks Kohtla-Järve linn maksis oma eelarvest mõnel aastal koguni kümnendiku Ossipenko firmadele. Sageli õnnestus tema firmadel lisatöödega omavalitsuselt välja pigistada sama palju raha kui oli ette nähtud lepinguliste töödega. Näiteks aastail 2000-2005 maksis Kohtla-Järve linn ASile N&V lepinguliste tööde eest 69,6 miljonit krooni ja lisatööde eest veel 69,5 miljonit krooni otsa.
  Kui 2007. aastal sai kaitsepolitseiamet õiguse hakata uurima suuremate omavalitsuste korruptsiooniasju, jäi varsti sõelale ka Kohtla-Järve hangete ümber käiv sahkerdamine.
  Kapo alustas 2009. aasta märtsis kriminaalasjaga, tingnimetusega „Ööbik“ (selge vihje Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi nimele, solovei on vene keeles ööbik). Saadud info järgi saavat linnapea Solovjov ärimees Ossipenkolt Tiit Lillemetsa vahendusel altkäemaksu. Lillemets on Ossipenko kasupoeg ja töötas sel ajal Ossipenko firmas.
  Vajas iga kuu 90 000 eurot sularaha
  Info kontrollimisel selgus, et Lillemets võttis firmade Ekovir ja I.V.P Teed kontodelt iga kuu välja ligi 90 000 eurot (tollal ca 1,4 miljonit krooni) sularaha. Uurijate arvates võis osa sellest rahast minna altkäemaksudeks ametnikele, kes otsustavad riigihangete võitjaid või kontrollivad tehtud tööde kvaliteeti ja mahtusid. Samuti võis osa sellest rahast minna ümbrikupalkadeks.
  „Senise kriminaalmenetluse käigus saadud teave annab põhjendatult alust arvata, et Kohtla-Järve linnapea on tihedates suhetes ärimees Ossipenkoga. Samas on Solovjov linnapeana ja riigihangete komisjoni liikmena sõlminud viimastel aastatel lepinguid ASiga N&V mahtudes üle 100 miljoni krooni. Sellest tulenevalt saab ta Ossipenko käest kolmandate isikute ja firmade vahendusel kasu sularahamaksete ja teenuste näol,“ järeldasid kapo uurijad.
  Seetõttu esitati kohtule taotlus jälitustoimingute läbiviimiseks. Luba saadud, asuti koguma uut infot.
  Ilmsiks tulid ulmelised teenused
  Näiteks jälgiti ka tollast abilinnapead Ljudmilla Jantšenkot, kellele ühel maikuu õhtul helistas Lillemets, tundes huvi, kas abilinnapea on kodus - talle on üle anda mingi pakk. Jantšenko helistas seejärel Ossipenkole ja kohe kõne alguses tänas teda millegi eest. Samuti andis abilinnapea teada, et unustas aktid koju kaasa võtta. Ossipenko ütles, et sõidab ära ja kui tagasi tuleb, siis vahetab aktid ümber.
  Kohtla-Järve tänavate auguremonditööde aktide ümbervahetamine oli aga üks tõsisemaid kuriteoepisoode.
  Samal ajal, kui algatati kriminaalasi, arvutas linnavalitsuse teehoiu vanemspetsialist auguremonttööde auditi jaoks kokku varasemaid töid. Ehmatuseks selgus, et 2007 detsembrist kuni 2008 detsembrini Ossipenko koostatud, allkirjastatud ja AS N&V poolt linnavalitsusele esitatud aktid auguremontide kohta sisaldasid hulga valeandmeid. Seal oli kirjas tänavaid, mida Kohtla ja Ahtme linnaosas üldse polegi, ning mitmetel tänavalõikudel oli auke remonditud suuremal pindalal, kui oli nende tänavalõikude üldpind. Kõik arved maksis linnavalitsus linnapea korraldusel.
  Kui Solovjov sai avastusest teada, võttis ta aktide originaalid ning ametniku ülevaate enda kätte. Eksite, kui arvate, et linnapea hakkas Ossipenko firmalt enammakstud raha tagasi nõudma. Selle asemel pöördus ta otse Ossipenko poole ja organiseeris dokumentide võltsimise. Koostati 14 uut akti, milles muudeti tööde sisu.
  Linnapea ärimehe lõa otsas
  Uued aktid allkirjastasid Ossipenko ja linnavalitsuse poolt abilinnapea Jüri Kollo ning need sokutati linnavalitsuse dokumentide hulka. Nii vanade kui ümbertehtud aktide versioonid leiti ka läbiotsimisel Ossipenkolt äravõetud mälupulgalt.
  Kuid ega see ehmatus kambajõmme veel verest välja viinud. Näiteks mõni kuu hiljem andis Solovjov Kollole korralduse maksta N&V-le pindamistööde eest, mida polnud veel alustatudki.
  Kui 2009 maikuu lõpul rääkis Ossipenko korduvalt Lillemetsaga dokumentide ümbertegemisest ja tänavate mahavõtmisest, oli Solovjov just naasnud abikaasaga nädalaselt puhkuselt Kreeta saarel. Enne puhkust kohtus ta pidevalt Ossipenkoga ning arutas linnavalitsuse hangetega seotud küsimusi. Kapo allika arvates sai Solovjov Kreetale sõitmiseks raha Ossipenkolt ning vastutasuks pidi linnapea kindlustama ka edaspidi riigihangetel suurärimehe firma võidud. Hiljem kohtus see puhkuse-teema läbi ei käinud.
  Ärimees ja keskerakondlasest linnapea suhtlesid väga tihedalt, lisaks kohtumistele helistati teineteisele alatasa. Näiteks 2008 märtsist kuni 2009 aprillini tegid nad 108 kõnet.
  Kuna vana leping sai läbi ja uut polnud veel sõlmitud, tuli linnavalitsusel 2009 augustis leida septembrikuuks teede-tänavate hooldustööde tegija. Selleks korraldati väljakuulutamata läbirääkimistega hange.
  Enne konkursi ametlikku väljakuulutamist leppisid Solovjov ja Ossipenko linnapea kabinetis kokku, et võitjaks tuleb N&V. Sealsamas palus Solovjov nimetada Ossipenkol ülejäänud kaks ettevõtet, kellele linnavalitsusel tuleks saata pakkumiskutsed. Loomulikult olid nende kahe kohaliku firma juhid kohe nõus pakkumisel osalema. Nad said ka aru, et seda on vaja teha ainult N&V võidu kindlustamiseks ning mingit materiaalset kasu nad ise sellest ei saanud.
  Linn enammakstud raha tagasi ei saanud
  Augusti lõpul jõustunud kohtuotsusega mõisteti Solovjov ja Kollo kriminaalkorras süüdi, samas pääsesid nad Kohtla-Järve linnale tekitatud kahju hüvitamisest.
  Kriminaalasja uurimise käigus selgitati välja, et Kohtla-Järve linn maksis aktides esitatud valeandmete tõttu Ossipenko firmale 851 983 eurot enam, kui N&V-l olnuks õigus saada. Kahjukannataja Kohtla-Järve linn loomulikult mingit nõuet N&V vastu ei esitanud. Meenutame, et Solovjov oli terve kohtumenetluse aja linnapea edasi ning Kollo töötas tema nõunikuna.
  Seetõttu leidiski maakohus, et linnale kahju tekitamise eest vastutavad Solovjov ja Kollo ning mõistis neilt solidaarselt välja 210 200 eurot. Lisaks mõistis esimese astme kohus Kollolt veel välja 840 069 eurot.
  Paraku tühistas ringkonnakohus need tsiviilnõuded, leides, et maakohtul puudus alus lahendada kriminaalmenetluses tekitatud kahju hüvitamise küsimust. Otsuses viidati riigikohtu lahendile, mille järgi ei ole õigusmõistmise põhimõtetega kooskõlas see, kui süüdistatav saab tema vastu esitatud nõudest üksikasjalikult teada alles kohtuotsusest.
  Ossipenko ja N&V pääsesid puhtalt
  Ossipenko pääses kohtumenetlusest, kuna 2014 mais lõpetati Viru maakohtu määrusega parandamatult haigestunud suurärimehe suhtes kriminaalmenetlus.
  Juriidilise trikiga pääses kriminaalasjast ka tema ettevõte AS N&V, mis ühendati uude äriühingusse nimega OÜ N&V. Vana N&V aga kustutati äriregistrist.
  Prokurör Kalmer Kask leidis istungil, et tegemist oli sammuga, mille ainsaks eesmärgiks oli N&V väljaviimine süüdistatavate nimekirjast, ning Eesti seadusandlus ei ole näinud piisavalt vahendeid taolise olukorra välistamiseks. Kehtivas seadusandluses kohaldub sellise ühinemise, jagunemise ja likvideerimise ning sellega kaasneva registrist kustutamise korral juriidilise isiku suhtes menetluse lõpetamine, nentis ta.
  „Kuigi mulle nimetatud samm absoluutselt ei meeldi ja ma ei saa sellega nõustuda, pean ma sellega leppima,“ tuli prokuröril tõdeda.
  Seegi pole veel kõik
  Kuna kriminaalasi lõpetati, siis vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule tuli riigil hüvitada ka N&V kaitsjatele tehtud kulutused. Advokaadid küsisid üle 35 000 euro, kohus otsustas, et advokaadikulusid tuleb hüvitada 21 042 euro eest.
  Ossipenko oli hiljuti avaldatud Äripäeva Rikaste TOPis 17,6 miljoni euro suuruseks hinnatud varaga 157. kohal. Tema firmad on praeguseks jõudsalt võtnud Tallinnas nii prügiveoturgu kui saanud Teedehoolduse OÜ (endise Teho) ostu järel pealinnas suureks tänavapuhastajaks.

   Need olid kogemata raamatupidamisse sattunud AS N&V eksemplarid hooldustööde kohta.

  Ljudmila Jantšenko,
  Kohtla-Järve uus linnapea, endine abilinnapea
  Kasupoeg Tiit Lillemets, keda kapo samuti alguses jälgis, töötab 2014 sügisest Kohtla-Järve linnavalitsuses, olles linnapea abi Ahtme, Oru ja Viivikonna linnaosas. Muu hulgas on tema tööülesanneteks linnaosades kommunaalmajanduse tegevuse kavandamine ja korraldamine ning jäätmeveo korraldamise koordineerimine.
  Abilinnapea Ljudmila Jantšenko aga valiti hiljuti ametist tagasi astuma pidanud Solovjovi asemel uueks linnapeaks.
  „Seda kuulen teie käest praegu esimest korda,“ hakkas Solovjov naerma, kuuldes, et kaitsepolitsei pani Kohtla-Järve korruptsiooniuurimisele nimeks „Ööbik“. Kohtuasja ta aga kommenteerida ei soovinud, ütles, et tahab olnu seljataha jätta ja lihtsalt eluga edasi minna.
  Kas te midagi õppisite ka kogu sellest asjast? „Muidugi olen nüüd palju targem. Mina ei arva, et uurimine oleks olnud kuidagi poliitiliselt kallutatud. Küll õppisin seda - ja olgu see õpetuseks ka teistele -, et poliitik peab ärimeestega suhtlema võimalikult avalikult, siis ei lange ta igasugustesse lõksudesse,“ resümeeris Solovjov.
  Äripäeva saadetud küsimustele Nikolai Ossipenko ei vastanud.
  Nõuetega tegelevad linnavalitsuse juristid
  Kohtla-Järve pikaajaline abilinnapea Ljudmila Jantšenko, kes hiljuti valiti linnapeaks, lükkas vastutuse Ossipenko firmalt enammakstud raha tagasi nõudmata jätmise kohta linnavalitsuse juristidele.
  Järgneb kirjalik intervjuu.
  Nagu kohtutoimikutest selgus, siis ühel 2009. aasta maikuu õhtul helistas teile Tiit Lillemets ning soovis teile üle anda ühe paki. Seejärel helistasite te Nikolai Ossipenkole ja kohe kõne alguses tänasite teda millegi eest. Samuti andsite te teada, et unustasite aktid koju kaasa võtta. Ossipenko ütles seepeale, et ta sõidab ära ja kui tagasi tuleb, siis vahetab aktid ümber.
  Mis pakki soovis Tiit Lillemets teile tookord anda ja kas rääkisite Ossipenkoga Kohtla-Järve tänavate auguremonditööde aktidest?
  Toimikutes on kõik minu selgitused olemas. Midagi täiendada mul ei ole. Aktide vahetamisest juttu ei olnud. Need olid kogemata raamatupidamisse sattunud AS N&V eksemplarid hooldustööde kohta.
  Kriminaalasja uurimise käigus selgitati välja, et Kohtla-Järve linn maksis aktides esitatud valeandmete tõttu Ossipenko firmale 851 983 eurot enam kui N&V-l oleks õigus olnud saada. Miks ei esitanud Kohtla-Järve linnavalitsus enammakstud raha tagasisaamiseks nõuet N&V vastu?
  Selle küsimusega tegelevad linnavalitsuse juristid.
  Kas ja milliseid järeldusi olete teie ja ka Kohtla-Järve linnavalitsus teinud seoses selle kriminaalasjaga?
  Probleemi on arutatud linnavalitsuse liikmetega. Kuna probleem oli selles, et tollel ajal oli teederegister puudulik, siis käesolevaks ajaks oleme korrastanud ja loonud elektroonilise teederegistri. Teederemondi tööde vastuvõtmise täiendavaks kontrolliks oleme kaasanud linnapeaabid vastavates linnaosades.
  Võõrad, ärge tulge!
  Süüdistuse järgi kujunes linnapea Solovjovi initsiatiivil Kohtla-Järve linnavalitsuses ka tõrjuv suhtumine väljastpoolt Virumaad pärit võimalikesse teede-tänavate hooldus- ja remondihangete pakkujatesse. Samuti kooskõlastas Solovjov rea hangete puhul Ossipenko ja viimase juristidega, kuidas vastata hankes osalevate või ka osaleda soovivate teiste ettevõtete esitatud järelepärimistele või kuidas kõrvaldada pakkujate või riigihankest huvitatud isikute ringist N&V võimalikud konkurendid Teho Eesti Teehooldus OÜ ning Tänavapuhastuse AS.
  Olukorda iseloomustasid Solovjovi ja Ossipenko telefonivestlused:
  Solovjov helistas Ossipenkole 12. juuni 2009:
  Solovjov: ma vot paberid valmistasin ette, kuidas ma nad teile üle annaksin?
  Ossipenko: aga kuidas te seesamune ise kavatsete liikuda?
  Solovjov: a ma võin minuti 15 pärast püsti tõusta ja teie juurde sõita
  Solovjov helistas Ossipenkole 16. juuni 2009:
  Solovjov: tervist, te mulle helistasite
  Ossipenko: helistasime
  Solovjov: ma vabandan
  Ossipenko: küsimus tähendab seaduse osas. Riigihankel polnud õigust maha võtta kuulutust, kõigil neil on õigus ainult teha ettepanek, et annulleeriks, seesama ee linn ise-ise ei saa tühistada ja maha võtta. Nad selle tegid. Advokaadid küsivad järelpärimist teha, et nad annaks vastuse, et mitte skandaalitseda, mitte teist, a põhimõtteliselt see pole seaduslik toiming
  Solovjov: nad, seesamune parandasid ennast, täna saatsid paberi
  Ossipenko: ee, millise?
  Solovjov: ma ta saatsin, Samsonovale (linnavalitsuse peaspetsialist-toim.) faksiga saatsid, et nagu ee vabandasid, miskit eksisid ja vot formuleering on vot selline ja kõik
  Ossipenko: tegid ettepaneku konkurss ära jätta?
  Solovjov: jaa
  Ossipenko: no a võtsid maha, kuidas see mis see on, mis kell nad saatsid teile?
  Solovjov: selle paberi?
  Ossipenko: jah
  Solovjov: no ma mõtlen, et kell kaks
  Ossipenko: sest nad hommikul seal sekeldasid, advokaadid, võib-olla helistasid sinna
  Solovjov: võib-olla helistasid nad siis meile?
  Ossipenko: no jah
  Solovjov: uhu, ja mis nüüd?
  Ossipenko: no vot, mis nüüd. Idee järgi ee, vot, aa mis nüüd?
  Solovjov: alustame kõike uuesti
  Ossipenko: ei tea, vot seesamune, mind homme, sõidan Venemaale, ei tea. Ma teile helistan, kui ei sõida ära
  Solovjov: a ma ülehomme sõidan ära
  Ossipenko: a te ülehomme, mis kell sõidate ära?
  Solovjov: ah ma ei tea, kuidas Valeri Nikolajevits nii-öelda on valmis sõitma meiega
  Ossipenko: noh, hommikust ikkagi olete olemas neljapäeval?
  Solovjov: no ma ei tea, mis kell neljapäeva hommikust te peate silmas?
  Ossipenko: noh, kell 8, kell 9
  Solovjov: no ma mõtlen, et jah, veel olen
  Ossipenko: no ja seal räägime läbi, ma mõtlen, kuidas rääkisime, nii ka teeme
  Solovjov: uhu
  Ossipenko: pärast ilma telefonita räägime
  Solovjov: hästi, leppisime kokku
  Ossipenko: leppisime kokku, aitäh!
  Solovjov: kõike head, head aega!
  Ossipenko: las siis teevad järelepärimise ja millise seadusega, lihtsalt järelepärimise advokaadibüroo, et nad ei mõtleks, et nii aa edasi, siis nendega arutame läbi ja…
  /---/
  Solovjov: davaite, veel mõtleme, konsulteerime
  Ossipenko: ja vot on vaja mõelda hästi, ma helistan tagasi teile, kui homme ära ei sõida. Ma homme helistan, kui, ei, neljapäeva hommikul leppisime kokku
  Solovjov: hästi, leppisime kokku. Aitäh, kõike head!
  Solovjov helistas Ossipenkole 28. aug 2009:
  Ossipenko: tere hommikust
  Solovjov: tere hommikust Nikolai Vassiljevitš
  Ossipenko: mina
  Solovjov: vot küsimus selline tekkis
  Ossipenko: palun
  Solovjov: ma seoses sellega, et firma Teho, on olemas selline, esitas meile järjekordsed küsimused selle, tähendab konkursi suhtes, milline meil
  Ossipenko: riigihangete oma jah
  Solovjov: jaa, kuid ee näidata teile küsimusi, mõtleme me, kuidas nendele vastata
  Ossipenko: ma võin seesamune… kui sobib, kell üks teie teenistuses
  Ossipenko helistas Solovjovile 9. sept 2009:
  Solovjov: tähendab, saatis meile jälle Teho-reebused ristsõnad, küsimused, no vot ei saa nad maha rahuneda need Teho, ma võib-olla jälle sellesamusega räägin läbi
  /---/
  Ossipenko: no jaa… las Mikli (tollane AS N&V esindaja AB Concordia vandeadvokaadi vanemabi Valmond Mikli - toim.) annab vastuse, sest et seal kolm päeva peab olema või neli
  Solovjov: jaa-jaa-jaa, me reedel peame nagu vastama kõigile, selle tühja-tähja peale
  Ossipenko: uhu
  Solovjov: vot ta nõuab, et lükkaksite selle edasi, koostamise nii-öelda, no nagu tema ettepanekud… pikendada tähtaegu, a vot arvab, et ee ebapiisavalt informatsiooni on neil siin, midagi sellist, veel igasugust jama ajavad
  Ossipenko: ah soo
  Solovjov: ütle neile, milline meil eeldatav rahasumma on olemas vot selle lepingu peale, vot sellise küsimuse esitasid
  Ossipenko: noh, tühiasi, no andke Miklile, et vastata, et poleks seal mingeid neid
  Solovjov: hästi ma talle helistan ja saadan edasi
  Ossipenko: hästi, siis täna me veel teiega kohtume vist, ma saan aru
  Solovjov helistas Ossipenkole 15. sept 2009:
  Ossipenko: tervist
  Solovjov: tervist Nikolai Vassiljevitš, me teiega võime alla kirjutada lepingu
  Ossipenko: vabalt, kõik on korras, mul on kõik valmis
  Kokkuvõtteks: Solovjovi allkirja kandva linnavalitsuse korraldusega tunnistati riigihanke Hooldus-, korrashoiutööd ja teenused edukaks AS N&V 12,3 miljoni euro (193 miljonit krooni) suurune pakkumus.

   Juhin paljude töölistega ettevõtet ja ei ole mitte kunagi rikkunud uurimisorganitele antud lubadust ilmuda esimesel kutsel õigeaegselt kohale, s.o ma ei ole hoidunud kõrvale uurimisest.

  Nikolai Ossipenko,
  miljonärist kommunaalärimees
  Kodust leiti 50 000 eurot
  Ossipenko kodust esimese korruse kapist leitud umbes 50 000 eurot oli läbiotsimisprotokollis märgitud prügiveofirma Ekovir rahana. Hilisemal ülekuulamisel kahtlustatavana ütles Ossipenko, et see on tema isiklik raha.
  Ossipenko kahtlustatavana ülekuulamisel: „Pöördun palvega uurimise poole, et minul tühistataks tõkend. Olen kohalik ja perekonda omav inimene. Mind ei ole kunagi karistatud. Juhin paljude töölistega ettevõtet ja ei ole mitte kunagi rikkunud uurimisorganitele antud lubadust ilmuda esimesel kutsel õigeaegselt kohale, s.o ma ei ole hoidunud kõrvale uurimisest. Seoses oma firma majandusliku tegevusega olen sunnitud viibima välisriikides. Samuti pöördun palvega, et tagastataks kriminaalmenetluse raames kodust läbiotsimisel ära võetud minu isiklik raha.“
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum
Seotud lood

Juhtimine avalikus sektoris meenutab absurdiklassikat
Riigikogu erakondade tagatubades ei säästeta jõudu leidmaks sobivat kulpi, millega presidendivalimiste katlast rammusamad palad välja õngitseda, samal ajal kui avalik sektor eesotsas valitsusega ägab süvenevas juhtimiskriisis, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Riigikogu erakondade tagatubades ei säästeta jõudu leidmaks sobivat kulpi, millega presidendivalimiste katlast rammusamad palad välja õngitseda, samal ajal kui avalik sektor eesotsas valitsusega ägab süvenevas juhtimiskriisis, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tallinn jätkas Balti börsidest ainsana tõusuteed
Täna sulgus Balti börsidest ainsana plusspoolel Tallinn, vedades roheliseks ka Balti koondindeksi.
Täna sulgus Balti börsidest ainsana plusspoolel Tallinn, vedades roheliseks ka Balti koondindeksi.
Idufirma lõi kaupluse, mida esmapilgul näha ei ole. Ka Cleveron valmistub tulevikutrendiks
Tallinna on lühikese ajaga tekkinud toidupood, mida esmapilgul näha ei ole. Eesti esimese dark store'i kontseptsiooni maaletooja on idufirma FoodBit. Oma pimelaoga on turule tulemas ka Bolt, samuti lõpetas pilootprojekti hiljuti Cleveron.
Tallinna on lühikese ajaga tekkinud toidupood, mida esmapilgul näha ei ole. Eesti esimese dark store'i kontseptsiooni maaletooja on idufirma FoodBit. Oma pimelaoga on turule tulemas ka Bolt, samuti lõpetas pilootprojekti hiljuti Cleveron.
Kooliõed imestavad jokutamise üle laste kaitsesüstimisel
Kuigi haridusministeerium annab soovituse lapsi alates 12. eluaastast koroonaviiruse vastu vaktsineerida, paneb teadmatus ja aeglane tegutsemine koolirahva küsima, kas laste ja noorte vaktsineerimine on ikka riigi jaoks prioriteet.
Kuigi haridusministeerium annab soovituse lapsi alates 12. eluaastast koroonaviiruse vastu vaktsineerida, paneb teadmatus ja aeglane tegutsemine koolirahva küsima, kas laste ja noorte vaktsineerimine on ikka riigi jaoks prioriteet.