Äripäev • 30. detsember 2016 kell 6:45

Uus riigiasutus toob kapole lisatööd

Kaitsepolitseiamet kontrollib seaduse järgi muu hulgas ka olulisemaid riigiasutusi ja riigifirmasid.  Foto: Andras Kralla

Vahetult peale jõule ehk 27. detsembril saatis siseminister Andrus Anvelt kooskõlastusringile valitsuse määruse eelnõu, millega kaitsepolitseiamet saab lisatööd.

Nimelt läheb seoses kaitseministeeriumi hallatava riigiasutuse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus loomisega selle tegevuse järelevalve just kapo pädevusse.

„Keskuse põhimääruse kohaselt osutab keskus kaitseministeeriumi ja selle valitsemisala asutustele riigihangete korraldamise ning taristu arendamise ja korrashoiu teenust. Keskuse juhtkonnal on ühtlasi õigus otsustada riigi kaitse-eelarve raha ja vara kasutamine, samuti sõlmida asjakohased lepingud. Kui keskusele antud õigusi kasutatakse ebaseaduslikult, võib sellega kaasneda oht Eesti Vabariigi julgeolekule. Seetõttu antakse eelnõu kohaselt keskuse vara ja õiguste käsutamise, järelevalve teostamise, ametiseisundi kasutamise, riigihangete teostamise ning toimingupiirangutega seonduvad süüteod kaitsepolitseiameti uurimisalluvusse,“ seisab määruse seletuskirjas.

Samas on lisatud, et politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitseiameti pädevuse puhul muudatust ei kavandata ning eelnõu koostamisel on lähtutud seni kehtivatest põhimõtetest menetluste toimetamisel.

Hetkel kuum