Äripäev • 25. jaanuar 2017 kell 13:04

Korb teeb Arsenali keskuse asjus erikontrolli

Arsenali keskus  Foto: Andras Kralla

Riigihalduse minister Mihhail Korbi korraldusel tehakse Riigi Kinnisvara ASis ja selle tütarettevõttes Erika Neli ASis erikontroll, teatas rahandusministeerium.

"Osaluse varjamise kahtlus Arsenali keskuse müügis on heitnud varju riigiettevõtte tegevuse seaduslikkusele. Kui keegi oma osalust müügitehingus varjab, on tavaliselt selleks ka põhjus. Korruptsioonikahtlusi tuleb põhjalikult uurida," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. "Peamine küsimus on, kas Arsenali keskuse müügiprotsess oli tavapärane, aus ja õiglane, mitte kellegi ärihuvides. Lasen läbi viia erikontrolli, et välja selgitada, kas RKASi tegevus kinnisvara müümisel, peaasjalikult Arsenali keskuse müük, on olnud seadusega kooskõlas."

Erikontroll puudutab aktsiaseltsi juhtimise ja varalise seisundiga seotud küsimusi vara müügikorralduse valdkonnas. Kontrollitakse, kas RKASi enda ja tütarettevõttele kuulunud vara võõrandamise ehk müügiprotsess on olnud seaduslik ja vastav võõrandamist reguleerivatele siseprotseduuridele. Lisaks selgitatakse välja, kas vara on võõrandatud ettevõttele kõige kasulikumal ja läbipaistvamal viisil.

Erikontrolli korraldab ainuaktsionäri esindajana rahandusministeerium.

Hetkel kuum