Äripäev • 1. veebruar 2017 kell 8:59

II samba pensionifondide valitsemistasud vähenevad

Foto: Postimees/Scanpix

Iga aasta alguses arvutatakse uuesti pensionifondide tasude koefitsient. Kuna fondide mahud kasvavad, siis II samba pensionifondi valitsemistasud vähenevad. Uued, madalamad tasumäärad jõustuvad tänasest, teatas rahandusministeerium.

Keskmine II samba valitsemistasu väheneb seniselt 1,22%-lt 1,08%-ni. Prognooside kohaselt võib järgmine aasta langeda keskmine tasumäär alla 1% ning langustrend jätkub ka edaspidi.

Keskmine valitsemistasu fondivalitsejate lõikes on Swedbankil 0,88%, SEB-l 1,1%, LHV-l 1,26% ja Nordeal 1,44%. Võrdluseks, et 2011. aastal oli keskmine fondide valitsemistasu 1,5%.

„Kohustusliku kogumispensioni ellukutsujana seisab riik selle eest, et pensionifondide turul toimiks konkurents ning tasud oleksid pensionikogujatele soodsad. Üldise tasumäärade languse kõrval tasub pensionikogujatel tähele panna, et viimase poole aasta jooksul on fondivalitsejad turule toonud senisest märksa madalamate tasudega pensionifondid,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Samuti on fondivalitsejad turule tulnud uute passiivselt juhitud indeksfondidega, mille tasumäärad on oluliselt madalamad võrreldes aktiivselt juhitud aktsiafondidega. Indeksfondide valitsemistasu on Swedbankil 0,49%, LHV-l 0,39% ja SEB-l 0,49%.Lisaks seadusest tulenevale kohustusele on fondivalitsejad vähendanud tasusid ka konkurentsi survel. Näiteks Swedbanki K1 konservatiivse pensionifondi valitsemistasu on vähenenud seniselt 0,61%-lt 0,29%-le ja SEB konservatiivse pensionifondi valitsemistasu 0,77%-lt 0,49%-le.

10. jaanuaril jõustunud investeerimisfondide seadusega vähendati osakute tagasivõtmise tasu piirmäärasid 1%-lt 0,1%-le. Konservatiivsetele pensionifondidele kehtib madalam piirmäär 0,05%. Samas mitmed fondid sellest aastast tagasivõtmistasu enam ei võta.

Kehtiv pensionifondide tootlus on ära toodud Pensionikeskuse kodulehel. Pensionifondide avalikustatud tootlustest on tasud juba maha arvestatud, mistõttu tuleks pensionifondide valikul lähtuda just tootlusest.

II samba pensionifondide valitsemistasusid arvutatakse rahandusministri määruse „Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamise ulatus ja selle arvutamise kord“ alusel.

Hetkel kuum