Äripäev • 5. veebruar 2017 kell 11:19

Töötajate üleostmine kogub tuure

Kontoritöötaja  Foto: Raul Mee

Teistest ettevõtetest töötajate üleostmine hoogustub – värvatakse juba töötavaid inimesi, sest nood ei pruugi ise töökuulutustele reageerida.

Palgainfo Agentuuri värskest uuringust selgub, et lisaks töötajate üleostmisele on viimase aastaga kasvanud ka ettevõtete hulk, kes ise töötajaid välja koolitavad.

Üle poole tööandjatest (60%) on vajaliku tööjõu tagamiseks võtnud tööle ilma vajaliku ettevalmistuseta inimesi ja ise nad välja koolitanud. Pea sama paljud (59%) panustavad olemasolevate töötajate lojaalsuse tõstmisele ja voolavuse vähendamisele. Põhipalga taset töötajate hoidmiseks ja uute leidmiseks on tõstnud 56% uuringus osalenud organisatsioonide esindajatest.

Võrreldes varasemate uuringutega on suurem (22%) nende tööandjate osatähtsus, kes on teinud otse tööpakkumisi teistes organisatsioonides töötavatele inimestele. Varasemates uuringutes on neid tavaliselt 12% ringis. Otsepakkujate suuremat osatähtsust selgitab tööturuolukord, kus värvatakse sageli juba hõives inimesi, kes ise ei pruugi töökuulutustele reageerida.

Tasub teada ehk kuidas tööandjate tööturu muutustele reageerivad

Võtnud tööle ilma vajaliku ettevalmistuseta inimesi ja ise nad välja koolitanud – 60% (aasta varem 50%)

Panustanud töötajate lojaalsuse tõstmisele ja voolavuse vähendamisele – 59% (64%)

Tõstnud põhipalga taset töötajate hoidmiseks ja uute leidmiseks – 56% (52%)

Panustanud värbamistegevustesse – 49% (39%)

Panustanud organisatsiooni maine kujundamisesse tööandjana – 47% (49%)

Tööd töötajate vahel ümber korraldanud, et katta tööjõuvajadust olemasolevate töötajatega – 46% (52%)

Investeerinud tehnoloogiasse, et vähendada tööjõuvajadust ja tõsta efektiivsust – 35% (28%)

Töötajate soove arvestades korraldanud ümber töögraafikuid vahetustega töö ebamugavuste leevendamiseks – 25% (24%)

Teinud otse tööpakkumisi teistes organisatsioonides töötavatele inimestele – 22% (12%)

Pakkunud täiendavaid motivatsioonipakette (nt elukoht, transpordikorraldus vms), leevendamaks töö asukohaga seotud ebamugavusi – 18% (20%)

Võtnud tööle töötajaid riskirühmade seast (puuetega inimesed, pikaajalised töötud jt) – 16% (13%)

Kasutanud renditööjõudu ajutise tööjõuvajaduse katmiseks – 15% (17%)

Võtnud tööle töötajaid välisriikidest – 9% (10%)

Sõlminud hooajaliste töötajatega pikemaajalised lepingud, et siduda neid organisatsiooniga aastaringselt – 8% (12%)

Jaganud tähtajalise töö osadeks ja värvanud sagedamini, et vähendada ajutise tööjõu voolavust – 3% (3%)

Allikas: Palgainfo Agentuuri 2016. aasta sügise uuring. Võrreldud 2015. aasta sama perioodiga

Hetkel kuum