Äripäev • 24. märts 2017 kell 5:48

Valitsemissektori võlg kahanes taas

Euro tähis Frakfurdis  Foto: EPA

Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2016. aastal esialgsetel andmetel 0,3% ja võlatase 9,5% sisemajanduse koguproduktist, teatas Statistikaamet.

Valitsemissektori konsolideeritud võlg (nn Maastrichti võlg) oli 2016. aasta lõpuks ligi 2 miljardit eurot, mis oli 2015. aastaga võrreldes 3% väiksem. Võlga vähendasid nii kohalikud omavalitsused kui ka keskvalitsus. Keskvalitsuse koguvõlg oli 2016. aasta lõpu seisuga 2,2  miljardit eurot, millest 822 miljonit eurot moodustasid kohustused teiste allsektorite suhtes. Kohalike omavalitsuste võlg kokku moodustas 0,7 miljardit eurot. Sotsiaalkindlustusfondid valitsemissektori võlga ei panustanud.

Keskvalitsuse laenudega seotud kohustused vähenesid 3% ning keskvalitsusse kaasatud  avalik-õiguslike ja sihtasutuste välja antud pikaajaliste võlakirjade maht vähenes 7%. Välisvõla osatähtsus keskvalitsuse võlakohustustest oli 52%.

Kohalike omavalitsuste üldine võlatase vähenes 2015. aastaga võrreldes 3%. Pikaajaliste võlakirjade maht vähenes aastaga 2% ning laenudega seotud kohustused vähenesid 3% võrra. Kohustused välismaailma suhtes moodustasid 21% kohalike omavalituste võlast.

Eestis jagatakse valitsemissektor kolmeks allsektoriks: 1) keskvalitsus (riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud); 2) kohalikud omavalitsused (linna- ja vallavalitsusasutused koos allasutustega, sihtasutused); 3) sotsiaalkindlustusfondid (haigekassa ja töötukassa).

Eurostat avaldab liikmesriikide esialgsed võla- ja defitsiiditaseme andmed käesoleva aasta 24.  aprillil.

Hetkel kuum