Äripäev • 19. aprill 2017 kell 15:03

Planeeringust huvitatu saab selle eest maksta

Edaspidi võib planeeringu eest maksta ka sellest huvitatud isik., pildil varasem TOPi planeering.  Foto: Raul Mee

Riigikogu kiitis 77 poolthäälega heaks seadusemuudatuse, mis lubab planeerimisest huvitatud isikul katta planeeringu koostamise ja mõjude hindamisega seotud kulud.

Majanduskomisjoni seadusemuudatus võimaldab planeerimisalase tegevuse korraldajal sõlmida planeeringu koostamisest huvitatud isikuga lepingu planeeringu koostamise tellimise ja mõjude hindamise, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise kulude katmiseks, teatab riigikogu pressiteenistus.

Siia alla kuuluvad ehitusprojekti koostamise aluseks olevad planeeringud, riigi eriplaneeringud, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud ja detailplaneeringud. Planeeringu koostamise korraldaja võib planeeringu koostamisest huvitatud isikuga leppida kokku, et korraldaja viib läbi kõik planeeringu koostamiseks vajalikud toimingud – hangete läbiviimine, planeerimismenetlus, avalikustamine ja kooskõlastamine –, kuid huvitatud isik tasub planeeringu koostamise ja mõjude hindamisega seotud kulud. Muudatused võimaldavad viia ellu arendusprojekte olenemata planeerimisalase tegevuse korraldaja rahalistest vahenditest.

Hetkel kuum