Äripäev • 5. mai 2017 kell 12:48

Kohus tühistas mööblitootjale tehtud ettekirjutuse

Kohus tühistas tööinspektsiooni ettekirjutuse mööblitootjale, kes kehtestas töölistele tööaja sisse mitte kuuluvaid puhkepause. Inspektsioon nõudis need pausid arvata tööajaks.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Hiljuti jõustus Tartu halduskohtu otsus, millega tühistati tööinspektsiooni eelmise aasta oktoobris tehtud ettekirjutus mööblit tootvale ettevõttele tööajakorralduse kohta.

Ettevõttes kehtis tootmistöölistele tööajavälisteks pausideks 30minutiline lõunavaheaeg ja kindlatel kellaaegadel veel kaks 15minutilist kohvipausi. Eelmise aasta oktoobris kehtestas ettevõte tootmistöölistele lisaks võimaluse teha tööajal lühiajalisi paariminutilisi pause sundasendist puhkamiseks ja tervistavate harjutuste tegemiseks.

Tööinspektsiooni hinnangul ei järginud ettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuet, mille järgi peab suure füüsilise koormusega töötajatele võimaldama arvata tööaja hulka ka vaheajad. Inspektsioon leidis, et töölepinguseaduse järgi peab tööajaväline vaheaeg kestma vähemalt 30 minutit ja kohustas mööblitootjat arvestama 15minutilised vaheajad tööaja hulka.

Kohus leidis, et tööinspektsiooni ettekirjutus on õigusvastane. Kuigi töölepinguseadus räägib üle kuuetunnise töötamise puhuks ettenähtud vähemalt 30minutilisest vaheajast, ei keela see kehtestada töö ajal täiendavaid vaheaegu. Neid aga ei arvata sarnaselt 30minutilisele vaheajale tööaja hulka.

Samuti tegi kohus tööinspektsioonile etteheite, et ettekirjutuses tulnuks täpsustada, millistel töötajatel tuleb 15minutilised vaheajad tööaja hulka arvata. Ettekirjutusest ei nähtu, kas seda tulnuks teha kõigil töötajatel või ainult neil, kelle füüsiline koormus on ettevõtte riskianalüüsi järgi suur.

Hetkel kuum