Palgatöötaja brutotulu kasv jätkub

Palgatöötaja teenitud kuu keskmine brutotulu oli eelmisel aastal 1073 eurot.  Foto: PantherMedia/Scanpix
Äripäev • 18 mai 2017

Palgatöötaja teenitud kuu keskmine brutotulu oli eelmisel aastal 1073 eurot, teatab statistikaamet. Brutotulu kasv jätkus samas tempos (6%) kui varasematel aastatel, kuid tulusaajate arv vähenes esimest korda pärast majanduskriisi järgseid tõusuaastaid.

Palgatöötaja keskmine brutotulu jäi vahemikku 900-1200 eurot kuus. Üle tuhande euro kuus teenis brutotulu Harju, Tartu, Hiiu ja Rapla maakonna palgatöötaja, vaid Ida-Viru maakonnas teeniti kuus alla 900 euro.

Omavalitsusüksuseti on keskmine brutotulu väga erinev - kõrgeima ja madalaima brutotuluga omavalitsusüksuse vahe oli kahekordne.

Kõrgeimat tulu teeniti Harju maakonna valdades, enim Viimsi vallas (1505 eurot). Pingerea tagumises otsas olid Tartu maakonna Peipsiääre ja Piirissaare vald ning Kallaste linn, kus tulu jäi alla 800 euro kuus.

Brutotulu saajate arv jäi napilt alla 520 000, vähenedes 2015. aastaga võrreldes ligi 350 inimese võrra. Tulusaajate arvu vähenemine on seletatav noorte (alla 25-aastaste) arvu vähenemisega viimastel aastatel. Enne majanduskriisi oli noori tulusaajaid ligi 64 000, eelmisel aastal aga 34 000.

Ka 50-62aastaste seas vähenes tulusaajate arv 700 inimese võrra. 25-49aastaste ja vähemalt 63aastaste tulusaajate arv küll suurenes, kuid ka neid oli vähem kui eelmistel aastatel.

Hetkel kuum