Palts: kaalume kohtuotsuse vaidlustamist

Tööstuskoja peadirektor Mait Palts  Foto: Raul Mee

Halduskohus otsustas täna, et ei rahulda kaubanduskoja kaebust sotsiaalmaksumäära langetamise tühistamise kohta. Kaubanduskoda kaalub otsuse vaidlustamis ringkonnakohtus.

„Loomulikult ei vastanud kohtu tänane otsus meie ootustele, kuid kuna tegemist on põhjaliku otsusega ning õiguslikult keeruka vaidlusega, siis vajab kohtu argumentatsioon läbitöötamist, misjärel saame otsustada edasikaebamise. Esimesel otsusega tutvumisel kaldume pigem edasikaebamise poole,“ ütles kaubanduskoja peadirektor Mait Palts.

Paltsi sõnul on lisaks algsele küsimusele, kas kuue kuu reegel üldse kehtib või mitte, kerkinud nüüd juurde ka küsimus, kas juhul, kui seadusandja ise seadust rikub ja tekitab sellega kahju, on kahju kannatanul üldse võimalik tekkinud kahju hüvitamist nõuda või tuleb möönda, et seadusandja võib endale reeglid kehtestada ja sama lihtsalt ka neist mööda vaadata. „Meie põhiküsimuses, et millistel tingimustel siis ikkagi seadusesse kirjutatud kuue kuu reegel maksumuudatustes kehtib, me esmapilgul kohtulahendist vastust ei saa. Seega on õigusselguse osas probleem jätkuvalt üleval,“ rõhutas ta.

Hetkel kuum