Äripäev • 20 juuli 2017

Reisija saab õigusi juurde

Pakettreisi ostja saab tuleval aastal õigusi juurde.  Foto: epa

Ettevõtluse- ja infotehnoloogia minister Urve Palo esitas täna valitsusele heakskiitmiseks turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis kaasajastab seadusi ja annab reisijatele reisiteenuste lepingute sõlmimisel rohkem õigusi.

Eelnõuga reguleeritakse pakettreisi ja seotud reisikorraldusteenuste pakkumisega seonduvat ning poolte õigusi ja kohustusi.

Kui seni tähendas pakettreis eelkõige reisiettevõtja pakutud reisi terviklahendust ning hõlmas reisija soovil kokkupandud teenuseid üksnes osaliselt, siis alates 1. juulist 2018 pakettreisi mõiste laieneb ja arvestab rohkem ka internetis sõlmitud reisiteenuste lepinguid. Pakettreisiga on tegemist ka juhul, kui ühest müügikohast on samaks reisiks valitud vähemalt kaks reisiteenust sama broneeringu käigus või kui nende teenuste eest tasutakse ühtse või koguhinna alusel. Näiteks kui reisibüroos pakutakse reisijale lisaks lennupiletile ka hotellimajutust või kui transpordiettevõttest renditakse lisaks reisijaveole ka giidiga ekskursioon.

Eelnõu näeb reisijale ette ka suurema õiguskaitse. Reisikorraldajal peab olema tagatis juhuks, kui ta ei saa reisiteenuseid maksevõimetuse tõttu osutada. Kui reisitasu tõuseb üle kaheksa protsendi, on reisijal õigus lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja tõstab reisitasu näiteks seepärast, et kütusehinnad kallinevad pärast lepingu sõlmimist, peab ta jätma lepingusse ka samaväärse reisitasu alandamise tingimuse.

Uuena lisatakse seadusesse reisija õigused seoses seotud reisikorraldusteenustega. Seotud reisikorraldusteenus tähendab samaks reisiks ühest müügikohast eraldi valitud ja eraldi tasutud reisiteenust, mis ei ole pakettreis, aga mille jaoks on reisiettevõtjal tagatise kohustus. Praeguses seaduses selline säte puudub.

Lisaks tuleb reisijale anda enne lepingu sõlmimist rohkem infot. Pakettreisi korral tuleb reisijale anda teabeleht infoga pakettreisidega seotud õiguste ja kohustuste kohta ning teavet paketi kohta. Näiteks, milline ettevõtja reisiteenuse eest vastutab ja kes on maksejõuetusvastast kaitset pakkuv asutus. Teabeleht tuleb reisijale anda kaasa ka seotud reisikorraldusteenuste puhul.

Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv. Seadus jõustub 1. juulil 2018.

Hetkel kuum