Eestlane põeb kõige rohkem tervise pärast

Eurobaromeetri küsitlus selgitas välja probleemid riikide kaupa.  Foto: PantherMedia/Scanpix
Äripäev • 7. august 2017 kell 12:00

Kui keskmine eurooplane peab Euroopa Liidu olulisimaks probleemiks töötust, siis Eestis on suurimaks valukohaks tervise ja sotsiaalse kindlustatuse teemad, selgub värskest uuringust.

Kevadel küsitletud ja äsja avaldatud Eurobaromeetri küsitluse tulemustest selgub, et Eesti elanike hinnangul on siinsed põletavaimad probleemid sotsiaalsed – tervelt 35% vastanutest leiab, et tervise ja sotsiaalse kindlustatusega on meil lood kehvad. 30% eestimaalastest peab suurimaks mureks hinnatõusu ja inflatsiooni, 20% meelest on Eestil kehvasti majandusolukorraga.

Samas on meil (meie enda hinnangul) üks Euroopa Liidu paremaid eluasemeturge ning samuti ei tunneta me terrorismi- ja kuriteoohtu.

Töötusekoll käib mööda Euroopat

Töötust peab Euroopa Liidu elanikest suureks probleemiks tervelt 29% vastanutest - oma riigi suurima väljakutsena nimetavad seda Hispaania (63%), Küprose (56%) ja Horvaatia (55%) vastajad. Skaala teises otsas, riikideks, kus töötus pole eriline teema, on Malta (2%), Saksamaa ja Taani (mõlemad 8%) ning Holland ja Tšehhi (mõlemad 9%).

Euroopa Liidu suuruselt järgmiseks probleemiks oli 22% vastanute hinnangul immigratsioon: esmamure on see Taanis (38%), Saksamaal (37%) ning Belgias (28%), teisel kohal Hollandis (37%) ja Itaalias (36%).

Tervist ja tervishoidu peab suurimaks väljakutseks iga viies eurooplane (20%, kolmas oluline probleem). Oma riigi suurimaks probleemiks pidasid seda valdkonda tervelt üheksa riigi kodanikud. Neljanda probleemina nimetati terrorismi – oma riigis peavad seda suurimaks probleemiks belglased (26% vastanutest). Terrorismiohtu peavad kõrgeks ka Prantsusmaa (36%), Suurbritannia (33%) ja Saksamaa (27%) inimesed – neis kolmes riigis oli see nr 2 teema.

Majanduslik seis on Euroopa Liidus viies mure, enim on see üleval Küprosel, Kreekas ja Hispaanias. Kuues probleem on hinnatõus ja inflatsioon, mida enim nimetati Leedus, Bulgaarias ja Tšehhis.

Vajuta linnuke valdkonna ette, et näha, kui suureks probleemiks kohalikud seda peavad. Linnuke võib korraga olla ühe valdkonna ees.

Balti riikide maksumure

Pensionid on suurimaks väljakutseks Tšehhis, Poolas ja Lätis, kuritegevus Maltal. Haridussüsteemi peab oma riigi murekohaks 28% Rootsi vastanutest (rootslaste kolmas sagedamini nimetatud probleem) ja 22% Saksamaa vastanutest ning on Luksemburgi elanike hinnangul nende riigis samaväärne mure kui töötus ja immigratsioon (18%).

ELis kümnendana nimetatud probleem on riigivõlg, mida keskmiselt pakkus 10% vastanutest, kuid Kreekas, Horvaatias, Soomes ja Tšehhis pidas seda probleemiks üle 20% vastanutest.

Kui eluase on probleemina euroliidus 11. kohal (8%), on see kõige teravamaks mureks Luksemburgi (51%) ja Iirimaa (50%) elanikele.

Võrdselt 12. kohal on maksud, keskkond ja kliimamuutus – viimast pidasid Malta vastajad oma riigi tähtsuselt teiseks probleemiks (19%, sama palju kui kuritegevus), samuti pidasid seda oma riigis keskmiselt suuremaks probleemiks Hollandi, Taani ja Rootsi vastajad. Maksud oli aga olulistest teemadest teisel kohal Taanis (24%) ning kolmandal kohal Lätis (29%) ja Leedus (23% - vrdl Eestis 19%).

Eurobaromeetri küsitlus viidi läbi mais kõigis ELi liikmesriikides, Eestis küsitles TNS Emor 1010 inimest.

Vajuta linnuke valdkonna ette, et näha, kui suureks probleemiks kohalikud seda peavad. Linnuke võib korraga olla ühe valdkonna ees.

Hetkel kuum