Äripäev • 17. august 2017 kell 11:10

Eesti riik kulutas eelmisel aastal üle 8,5 miljardi euro

Eesti valitsuse hoone  Foto: Shutterstock

Valitsus kiitis heaks riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande, mis annab ülevaate riigieelarves seatud eesmärkide saavutamisest, riigi finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Eelarve kulud ja investeeringud olid kokku 8,55 miljardit eurot, s.o 93,6 % lõplikust eelarvest. Tulud olid 8,58 miljardit eurot ehk 98,8% lõplikust eelarvest. Laekunud tulud ületasid tasutud kulutusi 34 miljoni euro võrra, teatas rahandusministeerium.

Riigil oli varasid möödunud aasta lõpu seisuga kokku 16,5 miljardi euro väärtuses, millest enamiku moodustasid põhivarad. Varad tervikuna kasvasid aastaga 171 miljoni euro võrra. Riigi konsolideeritud kohustused ulatusid 2016. aasta lõpus 7,4 miljardi euroni, mis on 338 miljonit rohkem kui aasta varem. Laenukohustused moodustasid sealhulgas 2,9 miljardit eurot, vähenedes aastaga 15,9 mln eurot.

Valitsus esitab 2016. aasta majandusaasta koondaruande riigikogule kinnitamiseks. Aruande juurde kuulub riigikontrolli kontrolliaruanne, mis avalikustatakse lähiajal.

Hetkel kuum