Äripäev • 24. august 2017 kell 8:08

Relva omamise vajadust peab rohkem põhjendama

Kuuliauk aknas.  Foto: Scanpix/Reuters

Valitsuse kiitis heaks uue relvaseaduse, mis muudab relvaloa taotlemise ja inimeste oskuste kontrollimise reegleid, aga täpsustab ka relvahoiustamise tingimusi.

Muudatuste eesmärk on kindlustada, et relva omavad õiguskuulekad ja usaldusväärsed inimesed, kes oskavad seda ka käsitseda, selgitas siseministeerium.

Edaspidi peab relvaloa taotleja põhjendama relva omamise vajadust ning PPA saab õiguse loa andmisest keelduda, kui põhjendus pole piisav. Samuti saab keelduda relva andmisest inimesele, keda on korduvalt süüteo toimepanemise eest karistatud või kui relva omamine võib kujutada ohtu riigi julgeolekule.

Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane peab relvaluba taotlema Eesti kodanikega samadel tingimustel ja sooritama eksami, isegi kui talle on väljastatud relvaluba mõnes teises riigis. Relvaloa andmise protsessi kaasatakse ka kapo, kes võib relvaloa taotleja tausta kontrollida.

Seadus muudab ka lubatud relvade ja laskemoona hulka. Üle kaheksa tulirelva omavad inimesed peavad edaspidi taotlema tulirelvade kollektsioneerimisloa, samuti peab neil relvade hoiustamiseks olema relvahoidla.

Ka piiratakse kodus või hoiukohas hoitavate sporditulirelvadele mõeldud padrunite lubatud kogust. Kui praegu on lubatud hoida 1000 padrunit sporditulirelva kohta, siis tulevikus võib inimesel korraga olla maksimaalselt 5000 padrunit kõigi tema tulirelvade kohta.

Turvalisuse tagamiseks peavad relva omavad inimesed relvaloa aegumisel uuesti läbima tulirelva käsitsemise katse. Samuti peavad nad läbima 16tunnise esmaabikoolituse.

Edaspidi tuleb registreerida ka laskekõlbmatud tulirelvad, et riigil oleks täielik ülevaade kõigis riigis olevatest relvadest.

Seadus jõustub uuest aastast.

Eestis on praegu umbes 28 000 relvaomanikku ja umbes 70 000 relva. Relvaluba antakse viieks aastaks.

Hetkel kuum